4 situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moet kijken
24 september 2018 
2 min. leestijd

4 situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moet kijken

Situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moetkijken? Het is een precaire zaak: het bepalen van de kinderalimentatie nadat je uit elkaar bent gegaan. Maar zelfs als het zeer zorgvuldig gebeurt, kan de situatie na een paar jaar weer helemaal anders zijn. Misschien is een van jullie hertrouwd, of is je ex-partner veel meer gaan verdienen, of is jullie zorgregeling gewijzigd, of…

Als familierechtadvocaat in Amsterdam zie ik veel gevallen waarin het de moeite waard is om oude afspraken over de kinderalimentatie opnieuw te bekijken. Want een eerlijke kinderalimentatie, waarbij beide ex-partners zich goed voelen, is cruciaal voor een harmonieuze relatie na een scheiding.

In de volgende situaties leg ik je uit: situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moet kijken:

Situatie 1: Veranderingen in de zorg voor de kinderen

Als je uit elkaar gaat, maak je afspraken over de zorg voor jullie kinderen. Dat jullie de zorg ongeveer gelijk verdelen, bijvoorbeeld. Of dat de kinderen één weekend per twee weken bij de vader zijn, en de rest bij de moeder. Na verloop van tijd kunnen dat soort afspraken verschuiven. Misschien zijn in de praktijk de kinderen veel meer bij de ene dan bij de andere ouder. Of zijn ze niet één weekend in de twee weken bij jou, maar veel vaker.

Door dit soort verschuivingen, veranderen natuurlijk ook jullie kosten. In dat geval is het goed om de nieuwe situatie in kaart te brengen, inclusief een meer realistische alimentatie.

Situatie 2: Meer of minder verdienen

Ook werk en inkomen van beide ex-partners kunnen natuurlijk veranderen. Misschien waren bij de vaststelling van de alimentatie de kinderen nog jong en werkte één van beide ouders niet of slechts weinig. Of wellicht had één van beiden een goedlopend vastgoedbedrijf, dat echter de crisis niet heeft overleefd.

Hoe dan ook: als jullie inkomen is veranderd, zou ook de kinderalimentatie moeten veranderen.

Situatie 3: Nieuwe relaties / huwelijken / kinderen

In veel gevallen zijn beide ouders wanneer je uit elkaar gaat alleenstaand. De kans dat dit in de jaren erna verandert, is groot – en dan kan het verstandig zijn om ook de kinderalimentatie aan te passen.

Is je ex-partner bijvoorbeeld hertrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Als jullie kinderen in dat gezin opgroeien, is die nieuwe partner officieel stiefouder geworden. En daar horen stiefouderverplichtingen bij: hij of zij is wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Aan de andere kant: als er uit die nieuwe relatie ook nieuwe kinderen worden geboren, daalt natuurlijk de draagkracht van dat gezin. Het is in die gevallen goed om te berekenen hoe de nieuwe balans uitslaat.

Situatie 4: Afbetaling schulden / echtelijke woning

Bij de afwikkeling van de relatie zijn er waarschijnlijk ook afspraken gemaakt over de verdeling. Iets wat bijvoorbeeld vaak wordt afgesproken, is dat één van beiden de gemeenschappelijke schulden aflost, en dat de kinderalimentatie dan tijdelijk omlaag wordt gebracht. Maar als die schulden inmiddels zijn afgelost, kan er dus best weer een hogere alimentatiebijdrage worden voldaan.

Ook over de eigen woning kunnen afspraken zijn gemaakt. Misschien was door de crisis de gezamenlijke woning niet verkoopbaar, en is een van jullie er blijven wonen (met relatief hoge woonlasten). Maar als de woning uiteindelijk wel wordt verkocht, verandert er wellicht ook het een en ander in de draagkracht – en dus als het goed is ook in de kinderalimentatie.

Onontkoombaar feit: in 2015 zijn er nieuwe regels gekomen.

Per 1 januari 2015 treedt er een wetswijziging in met grote gevolgen voor zowel de ouders die kinderalimentatie voldoen, als de ouders die voor de kinderen zorgen.

Tot 2014 waren er nog twaalf fiscale regelingen die ouders financieel ondersteunden. Bij de vaststelling van jullie kinderalimentatie is met deze regelingen rekening gehouden. Per 1 januari 2015 is het merendeel van deze regelingen verdwenen, of zijn ze opgegaan in de vier cregelingen die zijn blijven bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Deze informatie is geschreven door familierechtadvocaat Ingrid Vledder

Over de schrijver
Anonymous
Door

Anonymous

op 15 Jan 2020

Bedankt voor het delen van dit artikel over kinderalimentatie. De regels veranderen nog wel eens en wil graag op de hoogte zijn, omdat mijn huidige situatie en inkomen is veranderd. Ik ga onze regeling opnieuw bekijken.

Reactie plaatsen