Aandacht voor kinderen bij scheiding
20 juni 2015 
4 min. leestijd

Aandacht voor kinderen bij scheiding

Meer aandacht voor kinderen bij scheiding…. Als professionele begeleider van kinderen in een scheidingssituatie, zowel tijdens als nadat de scheiding heeft plaatsgevonden, worden er wekelijks casussen onder mijn aandacht gebracht. De ene keer wordt de begeleiding als preventief middel ingezet en de andere keer vooral om het verdriet, dat is aangericht, zoveel mogelijk te verzachten. Ik zou vooral pleiten voor de preventieve aanpak en zodoende dus om begeleiding in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten. Dit zodat voorkomen kan worden dat kinderen de opgedane ervaring op een negatieve manier invullen met alle gevolgen van dien voor hun verdere ontwikkeling en toekomst.
 
De wereld van eenvoud en structurele oplossingen
kind scheiding 1De wensen van een kind kunnen al in een vroegtijdig stadium achterhaald worden. Wanneer ouders zich hiervan bewust zijn, kan de scheiding veel meer op een harmonieuze wijze worden uitgewerkt, juist doordat invulling wordt gegeven aan de wensen van een kind. Kinderen hebben een pure blik op de wereld, zij hebben geen vooroordeel en zij hebben een simpele visie op de, voor ons als volwassenen, meest ingewikkelde situaties. Voor ouders lijken de uitingen van een kind soms naïef. Dus wordt er tegen een kind gezegd: “jij snapt het nog niet, jij bent hier nog te jong voor, dus bemoei je er maar niet mee”. Wanneer ouders echter goed leren luisteren naar wat het kind echt zegt, kan worden geconcludeerd dat die simpele uitingen van het kind bij uitstek de sleutel kunnen zijn naar de oplossing rondom de scheiding; maak het elkaar niet zo moeilijk, communiceer gewoon met elkaar, maak geen ruzie en los het op zodat de nieuwe thuissituatie draaglijk wordt voor iedereen. Dat is alles wat wij willen! De kunst is dan voor beide ouders om de eigen emoties los te laten en over de eigen woede en frustraties heen te stappen. Pas dan gaat er een wereld open, die de wereld heet van eenvoud en structurele oplossingen met maatwerk in het belang van ieder kind.
 
Juridische wereld
kind scheiding 2Tot mijn verbazing lijkt de ereld van eenvoud en structurele oplossingen met maatwerk soms mijlenver van ons gezond verstand verwijderd te zijn. Niet alleen bij ouders, maar ook binnen het juridisch proces. Zo kreeg ik laatst een uitspraak van een rechter onder ogen. In de uitspraak werd zwart – wit uiteen gezet hoe een begeleide omgang eruit moest gaan zien voor een periode van zes maanden; eerste twee maanden 1 uur per week, derde maand 2 uur per week, de maanden erna 4 uur per week enzovoorts. Geen enkele uiting van maatwerk en alleen maar kwantitatieve mededelingen. Waar komen de hechtingsperiode en de ontwikkelingsfase van het kind aan bod, waar zijn de belangen en wensen van het kind tot uiting gebracht, heeft er een gesprek met het kind plaatsgevonden? Op alles kon ‘niet of nee’ worden geantwoord. Ik vraag mij bij dit soort zaken af hoe het toch kan dat een uitspraak wordt gedaan, terwijl op geen enkele wijze geluisterd is naar het kind. Hoe jong een kind ook is, luisteren naar een kind is essentieel, want ieder kind heeft een stem die, indien nodig, vertaald kan worden naar het juridisch speelveld.
 
kind scheidingMijns inziens zouieder kind recht hebben op een kindgesprek bij voorkeur buiten de rechtbank en met een Kindbehartiger, een professional die ervaring heeft met de gespreksvoering en in de omgang met kinderen in een scheidingssituatie en waarbij deze professional de vertaalslag maakt richting de juridische wereld. Alleen dan kunnen ook uitspraken van Rechters kwalitatief worden vormgegeven in het belang van uiteindelijk ieder kind.
 
Meer weten over de Kindbehartiger als de belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, kijk dan hier: www.kindbehartiger.nl/profiel. Lees ook het vorige artikel van Marieke waarin ze de wensen van de kinderen tijdens een scheiding omschrijft. 
Marieke Lips: Kindbehartiger / Eigenaar KidsInbetween / Oprichter en directeur Beroepsorganisatie Kindbehartiger / auteur boek Bekrast / Bijzondere Curator / Jurist Jeugdrecht
Over de schrijver
Anonymous
Door

Anonymous

op 21 Jun 2015

Je zegt het zelf al: een begeleide omgang. Dit is geen normale omgang. En hoogstwaarschijnlijk heeft bureau jeugdzorg hier mee te maken. En die zijn er niet voor niks, Juist in het belang van de kids. Dus die 1 uur per maand begeleide omgang us er Just omwille van het kind anders was er wel.een normale omgang getroffen.

Reactie plaatsen