Impact scheiding op kinderen
18 april 2015 
4 min. leestijd

Impact scheiding op kinderen

Marieke van ‘Kidsinbetween’ geeft vanuit haar professie en eigen ervaring de impact weer van een scheiding op kinderen

Als zelfstandige professional begeleid ik vanuit KidsInbetween kinderen in een scheidingssituatie. Dit kan zowel de periode tijdens als na de scheiding betreffen. Wat mij eigenlijk steeds opvalt wanneer ik kinderen spreek, is dat de impact van een scheiding op ieder kind toch elke keer verschillend is en dat geen enkele situatie volledig met elkaar te vergelijken is. Alles is afhankelijk van de leeftijd van het kind, of het broertjes of zusjes heeft, de duur van het scheidingsproces, de problemen die hieraan vooraf gingen binnen het gezin, de ontwikkelingsfase van het kind, de mate van gevoeligheid van het kind alsmede de sociale context rondom het kind en andere omstandigheden die zich rondom het kind afspelen. De heftigheid van de impact wordt mede bepaald door de mate waarin de partners, ondanks de scheiding, nog voldoende invulling kunnen geven aan hun ouderrol en zorgvuldig aandacht kunnen besteden aan de emoties die een scheiding teweeg brengt bij een kind. Dit naast de emoties die zij als ex-partners zelf ervaren. Een scheiding is immers te vergelijken met verlies van een naaste en valt zodoende onder een rouwproces. 

Invulling kunnen geven aan de belangen van kinderen zal uiteraard gemakkelijker gaan wanneer een scheiding in harmonie verloopt dan in het geval van een ware vechtscheiding. Belangrijk is dus vooral of het kind de ruimte krijgt om zijn of haar stem te laten spreken rondom de scheiding, eventuele negatieve ervaringen in perspectief kan plaatsen en zijn of haar wensen tot uiting worden gebracht ten aanzien van de toekomst. Mijns inziens is de stem van het kind de sleutel naar de onbezorgde toekomst van het kind en is goed luisteren naar kinderen in een scheidingssituatie essentieel.

Wat zijn nu eigenlijk de wensen van kinderen rondom de scheiding? Ik zet ze graag op een rij:

  1. Vertel als ouders samen aan de kinderen dat jullie uit elkaar gaan.
  2. Leg uit waarom jullie uit elkaar gaan, geef nadrukkelijk aan dat dit niets met de kinderen te maken heeft en dat jullie altijd de ouders zullen blijven van de kinderen.
  3. Praat over de gevolgen van de scheiding en bereid de kinderen voor op wat er komen gaat.
  4. Zorg dat kinderen de eigen gevoelens en onzekerheden kunnen uiten en luister goed naar wat de kinderen te zeggen hebben.
  5. Geef aan dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de kinderen en kom gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na.
  6. Probeer de scheiding rustig en stapsgewijs te laten verlopen zodat kinderen kunnen wennen aan de nieuwe thuissituatie. Schakel indien nodig en het liefst in een vroegtijdig stadium professionele hulp in. Dit zodat kinderen hun ervaringen in perspectief kunnen plaatsen.
  7. Blijf open en eerlijk communiceren met de kinderen en blijf herhalen dat de scheiding buiten de schuld van ieder kind ligt.
  8. Houd kinderen buiten jullie conflictsituatie als partners en zeg geen slechte dingen over elkaar waar de kinderen bij zijn of richting de kinderen.
  9.  Zorg dat de kinderen nooit hoeven te kiezen tussen jullie als ouders. De loyaliteit van kinderen ligt immers bij beide ouders en zij zijn voor 50% papa en 50% mama. Houd dit altijd goed in gedachte.

Een aanvulling hierop is de brief die ik vanuit KidsInBetween heb opgesteld. Deze dient vooral ten behoeve van de bewustwording van ouders omtrent enkele waardevolle punten die zij kunnen overbrengen aan kinderen in lijn met het wensenlijstje van kinderen rondom de scheiding. Dit om de puurheid van kinderen zoveel mogelijk in stand houden. Iets dat immers ieder kind verdient.

Graag geef ik tenslotte nog een tip mee aan alle gescheiden ouders: 

Ooit zijn jullie een relatie met elkaar aangegaan waaruit kinderen zijn geboren. Dit zal voor altijd een prachtige mijlpaal blijven in jullie leven. Voorheen als partners met elkaar in één huis en nu los van elkaar als ouders van de kinderen. De kinderen zijn het bewijs van het goede dat er ooit tussen jullie is geweest

Hoe moeilijk het soms is, laat dit element uiteindelijk de basis vormen voor de nieuwe ‘relatie’ die jullie met elkaar aangaan in het belang van de kinderen!

09101bc

Marieke Lips: Kindbehartiger / Eigenaar KidsInbetween / Oprichter en directeur Beroepsorganisatie Kindbehartiger / auteur boek Bekrast / Bijzondere Curator / Jurist Jeugdrecht

Over de schrijver
Anonymous
Door

Anonymous

op 18 Apr 2015

Wat een interessant artikel Marieke, ik denk dat heel veel ouders die in een scheiding zitten hier veel aan kunnen hebben. Ook de brief die je gratis ter beschikking stelt kan voor heel veel ouders een mooie oplossing zijn wanneer ze hun kind willen vertellen over de scheiding. Dank je wel!

Anonymous
Door

Anonymous

op 19 Apr 2015

Inderdaad erg mooi geschreven en goeie tips. Ik hoop dat er mensen gebruik van maken die in een moeilijk breuk zitten. Helaas weten we ook dat niet ieder partner is bereid om alles te doen zodat goed verloopt voor de kinderen. Maar zou zeker mooi zijn als een scheiding in rust verloop voor de kinderen. Top !

Reactie plaatsen