Omgang in een Omgangshuis.

Omgang in een Omgangshuis.

Nadat mijn ex en ik geprobeerd hadden de omgang bij mij thuis te laten verlopen en nadat wij erachter kwamen dat dit geen succes was ben ik gaan zoeken naar een oplossing.
Mijn ex wist niks van baby’s en zou alles moeten leren. Van fles geven, tot verschonen tot het in bad doen aan toe. Daarnaast had ik door zijn gewoontes, gebruiken en gebeurtenissen tijdens onze relatie en zwangerschap geen vertrouwen in mijn ex. Ik vertrouwde hem niet zomaar mijn kind toe.

Weken lang heb ik gebeld met allerlei instanties en ik kwam bij het bekende van het kastje naar de muur traject uit. Door mijn volhouden had ik uiteindelijk succes.

Ik kwam bij het omgangshuis uit. Het omgangshuis waar wij terecht kwamen is een stichting van gespecialiseerde pedagogen die kunnen begeleiden in het hebben van omgang tussen ouder en kind. Ook kunnen zij coachen in het contact tussen ouders en kunnen zij bijsturen en inhaken op problemen die zich voordoen.

Het omgangshuis van ons heeft als doel om uiteindelijk de omgang onbegeleid te laten verlopen.

Dit was de plek voor ons. Hier zou hij leren wat hij moest leren, was er iemand om bij te sturen en zouden wij ook nog iets aan onze verstoorde communicatie kunnen werken.

Ik stelde dit voor aan mijn ex, helaas koos hij toen toch voor een rechtszaak. Tijdens de rechtszaak is er uitgesproken dat er een onderzoek zou komen door de raad van kinderbescherming en dat de omgang in de tussentijd zou plaatsvinden in het omgangshuis.

Hoe gaat het dan in het werk?

Er zijn dus twee mogelijkheden om bij het omgangshuis terecht te komen, In ons geval hadden wij in eerst instantie dus de keuze om de omgang vrijwillig via het omgangshuis te laten verlopen. Omdat mijn ex dit niet wilde en het tot een rechtszaak is gekomen,is het ons uiteindelijk opgelegd.

Allereerst heb je dan bij het omgangshuis,ieder afzonderlijk van elkaar, een intake gesprek. In dit gesprek kun je jouw verhaal doen.

Dit is belangrijk zodat het omgangshuis de situatie goed in beeld kan brengen en kan pijlen waar aan gewerkt moet worden.

Vervolgens krijg je een contract toegestuurd, waarin de opbouw en afspraken rondom de omgang vermeld staan. In de opbouw wordt er een geschatte tijd gegeven die ze denken nodig te hebben voordat het onbegeleid kan worden. In ons geval was hier een half jaar voor genomen, wat ik op dat moment erg kort vond. Quinty was toen bijna 1 jaar oud en ik vond haar nog veel te klein. Ik had nog veel te weinig vertrouwen in mijn ex en het klonk zo definitief terwijl Quinty haar vader op dat moment nog niet echt kende.

Ik heb mezelf er toen aan overgegeven en het maar op mij af laten komen. Een andere keuze had ik trouwens ook niet. Het begon 4x met een uur. Ik bracht Quinty en ging vervolgens een uur in mijn auto zitten wachten voor de deur van het omgangshuis.

omgang in een omgangshuis

De eerste keren voelde dit uur als dagen of jaren. Zo langzaam ging dit voorbij. Meestal ging er een vriendin mee om mijn gedachten ergens anders op te zetten. Na de eerste periode kregen wij een evaluatie, over hoe het ging. Dit leek allemaal vrij goed te gaan. Het uur werd uitgebreid naar twee uur. Ik bleef nog steeds in de buurt. Ik durfde al wel de stad in maar bleef nog steeds in de buurt. Om een lang verhaal kort te maken is het uitgebreid van 1 uur naar uiteindelijk 4 uur begeleid bij mijn ex thuis. Bij ons heeft het iets langer geduurd dan het half jaar door allerlei gebeurtenissen waarbij twijfel ontstond.

Tijdens de begeleide omgangsmomenten en de overdrachten leek het goed te gaan. Mijn ex was verrassend vriendelijk naar mij en ik kon zelfs een praatje maken. Mij deed het goed dat Quinty kon zien dat zij twee ouders had die met elkaar konden communiceren.

Helaas heeft toch een van de gebeurtenissen en de wankele communicatie ervoor gezorgd dat wij niet helemaal onafhankelijk kunnen zijn van het omgangshuis.

Momenteel zitten wij nog in een traject stukje communicatie en gaan wij proberen een ouderschapsplan op te stellen. Hoe dit zal verlopen zal te volgen zijn in mijn vervolgblogs.

Wil jij weten wat een omgangshuis allemaal kan betekenen? En wat je kunt verwachten hiervan?
Ik deel graag mijn ervaringen en beantwoord graag nog eventuele vragen naar aanleiding van mijn blog.

Liefs,

Rachel

Zie ook: Ik doe afstand van de omgangsregeling met mijn kinderen

Heb jij hier al eens mee te maken gehad? Wat was jouw ervaring? 

Ik doe afstand van de omgangsregeling met mijn kinderen

Ik doe afstand van de omgangsregeling met mijn kinderen

Ik ben een moeder van 3 kinderen met 2 vaders. De oudste is 7 jaar en de jongsten zijn 3 en 5. Na een lange en moeizame strijd van 2,5 jaar om mijn kindjes heb ik een moeilijke en zware beslissing genomen. Na weer 5 maanden m’n kindjes niet te hebben gezien en na veel wikken en wegen doe ik afstand van de omgangsregeling.

Moeilijkste beslissing ooit

Mijn emoties vliegen alle kanten op, behalve de goede, maar ik sta wel achter mijn beslissing. De mensen om mij heen zijn gelukkig erg begripvol.
Mijn oudste dochter is denk ik nog wel het meest gedupeerd na de horrorscheiding.

Ik wist dat de vader “rommelde” met de gastouder aan huis. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn kinderen opgepakt en ben ik weggegaan. Zo’n 2 weken later nam vader met toestemming van jeugdzorg de jongsten mee. Hij zou ze op zondag terugbrengen maar op zondag…….  Geen kinderen!!!

De gastouder en vader wilden graag dat jeugdzorg betrokken zou zijn. Dan zouden ze sterker staan (dit is mijn visie).
Vader en gastouder wisten de verhalen spannender te maken dan dat ze daadwerkelijk waren. Ik zou labiel zijn volgens vader (dat ie het woord zonder stotteren kon uitspreken verbaasde mij) terwijl ik emotioneel was. Er ligt tenslotte een jong gezin aan diggelen.

Doordat vader en gastouder de boel zo manipuleerden en voorlogen werd mijn oudste dochter ‘s middags op straat door jeugdzorg bij me weggehaald. Dit was zo traumatiserend! Na 1,5 week kwam t voor de rechter en de rechter zei: De dochter mag naar huis. De redenen dat jeugdzorg haar weghaalde waren toch niet heel geheel terecht.

Pure liefde

Toen mijn dochter thuis kwam was ik mezelf kwijt. Opeens was ze namelijk weg en ik had geen idee waar ze was. Zo plots was ze ook weer thuis. Dit is zo super heftig voor een moeder om mee te maken!

Ik doe afstand van de omgangsregeling met mijn kinderen

Naar aanleiding van dit hele gebeuren liet ik mensen toe in mijn leven waarvan ik dacht dat ze m’n oudste dochter en mij konden beschermen, maar die vlieger ging niet op. Ik moest uiteindelijk mezelf beschermen. Hiermee wil ik zeggen dat ik ook niet altijd zelf de juiste keuzes heb gemaakt, al maakte ik ze uit pure liefde…

In de tussentijd ging de strijd door om de jongsten.
En nu 2,5 jaar later na vele beschuldigingen van o.a. dat ik de kinderen zou hebben geslagen en geduwd ben ik het echt meer dan zat.

Moe gestreden

Ik ben te moe om te strijden en heb geen zin meer om aan te horen dat de kinderen de sokken verkeerd aan hebben bijvoorbeeld. Zo’n azijnzeiker is het namelijk wel. Communiceren wil vader niet behalve via z’n vrouw (de gastouder).

Ze hebben mij m’n kindjes ontnomen en ze hebben m’n kindjes hun laatste beetje mama ontnomen!!

Toen ik begon te overwegen om te stoppen met de omgangsregeling dacht ik eerst van: Ik wil niet de moeder zijn die haar kindjes in de steek laat, ik gun t vader niet om “uit het leven te stappen” van de kinderen maar dat heb ik opzij gezet. Mijn oudste dochter heeft haar mama ook nodig en mama haar dochter ook!!

Ben nu wel geen happy single mama meer maar wel een happy mama met een ontzettende lieve geweldige vriend die achter mij staat en me steunt. Gelukkig niet alleen hij maar ook familie en vrienden steunen me.

Zie ook: Vechtscheiding voorkomen 

Op vakantie met de kinderen (naar het buitenland)? Hoe pak je het aan?

Op vakantie met de kinderen (naar het buitenland)? Hoe pak je het aan?

De zomer lijkt nu toch echt te zijn aangebroken en ook de zomervakantie is voor de meeste kinderen inmiddels gestart. Dit is een heerlijk vooruitzicht voor bijna alle kinderen en hun ouders. Voor sommige kinderen met gescheiden ouders is de zomervakantie echter een lastige periode, waar veel verschillende problemen bij kunnen komen kijken.

Om er voor te zorgen dat het een zorgeloze zomerperiode voor iedereen wordt, is het van belang dat alle mogelijke valkuilen uit de weg worden geruimd. Daarom voor alle Happy Single Moms deze 7 tips om te zorgen voor een heerlijke vakantie!

Tip 1. Communicatie is de key!
Communicatie tussen jou en de andere ouder is van essentieel belang voor een goed verloop van de zomervakantie. Wanneer jullie goed communiceren over de vakantie worden mogelijke problemen voorkomen. Dit zorgt er voor dat de zomervakantie voor jullie, maar vooral ook voor de kinderen, een onvergetelijke ervaring wordt!

Tip 2. Begin op tijd met overleggen met je ex-partner
Het is van belang dat er op tijd afspraken worden gemaakt met de andere ouder over de vakantieperiode. De vakantieperiode komt altijd sneller dan gedacht, waardoor het van belang is dat er zo snel mogelijk overleg plaats vindt over een gewenste verdeling van de vakantieperiode. Spreek daarom ruimschoots van de te voren af wie wanneer (met de kinderen) op vakantie gaat en wanneer. Sommige ouders vinden het daarbij handig om steeds aan het begin van het (school)jaar die verdeling al vast te leggen, dan weet iedereen steeds per vakantie waar men aan toe is.

single moms zandkasteelTip 3. Maak duidelijke afspraken en leg deze vast
Om er voor te zorgen dat het een heerlijke vakantie wordt, is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met de andere ouder. Hierdoor weten jullie beiden, maar ook de kinderen, waar je aan toe bent en zal dit zorgen voor de minste problemen. Leg dit eventueel ook schriftelijk vast in bijvoorbeeld een emailbericht zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.

Tip 4: Maak afspraken over het contact tijdens de vakantie tussen je kind en de ex-partner
Wanneer de kinderen met jou mee op vakantie zijn, is het van groot belang dat er goede afspraken zijn gemaakt over het contact tussen de kinderen en de andere ouder. Wie belt of appt en wanneer? De andere ouder vindt het immers vaak prettig om af en toe contact te hebben met de kinderen terwijl jullie op vakantie zijn. Natuurlijk wil je zelf ook graag weten hoe de vakantie van de andere ouder met de kinderen verloopt, dus zorg dat je afspraken maakt die voor beide vakanties gelden.

singe moms strandpaalTip 5. Zorg tijdig voor een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de kinderen
Wanneer je van plan bent om naar het buitenland te gaan is het van groot belang dat bepaalde documenten op orde zijn. Dat begint met een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Als ouders gezamenlijk zijn belast met het gezag, kan een paspoort of identiteitsbewijs alleen bij de gemeente worden aangevraagd indien hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van beide ouders. Zorg er daarom voor dat het toestemmingsformulier (te vinden op de site van je gemeente) door beide ouders is ondertekend en je een kopie hebt van het identiteitsbewijs van de andere ouder, voordat je naar de gemeente gaat om het paspoort of identiteitsbewijs van je kind aan te vragen. Zonder deze stukken kun je namelijk geen nieuw paspoort of identiteitsbewijs van je kind aanvragen!

Tip 6. Regel tijdig toestemming van de andere ouder voor reizen naar het buitenland
De overheid vereist voor het reizen naar het buitenland extra documenten voor kinderen van gescheiden ouders. Zeker als de ouders gezamenlijk zijn belast met het gezag. Beide gezaghebbende ouders moeten namelijk toestemming geven voor een reis naar het buitenland. Als je op vakantie gaat met het vliegtuig wordt door de Marechaussee gevraagd of deze toestemming is gegeven. Hiermee wordt geprobeerd om kinderontvoering te voorkomen. Het formulier dat door beide ouders dient te worden ondertekend tref je aan op de site van de Rijksoverheid. Met het toestemmingsformulier wordt door beide ouders aangegeven dat het goed is dat het kind met een van de ouders mee op vakantie gaat.

Hiernaast is het ook verstandig om een uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen, waardoor kenbaar is dat je (mede) het ouderlijk gezag over het kind hebt. Een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangevraagd bij de centrale balie van de rechtbank. Is er in het verleden een beslissing door de rechtbank genomen over het gezag, dan is het ook verstandig om een kopie van deze uitspraak mee te nemen.

Tip 7. Ga uit van de belangen van je kind
Bij het plannen van de zomervakantie is het tenslotte van groot belang dat de belangen van de kinderen op de eerste plaats worden gezet. Immers als de kinderen genieten, dan geniet jij ook!

Fijne vakantie!

Benieuwd naar meer verhalen? Lees ze hieronder.

Een voogd kiezen voor je kind

Een voogd kiezen voor je kind

Aangezien mijn ex geen rol meer wil vervullen in het leven van mijn kind, wil ik een voogd aanwijzen. Hoe doe je dat nou? Een voogd kiezen voor je kind?

Ik kwam erachter dat ik dit proces op meerdere manieren aan kan pakken.

Voogd

Een voogd kiezen voor je kind

# 1. Ik stel een testament op

Dit regel je bij een notaris. Hier zit wel een kostenplaatje aan vast. De voogd hoeft niet aanwezig te zijn bij het tekenen van de voogdij.

#2. Ik laat dit vastleggen in het gezagsregister (dit is mogelijk sinds 2014)

Het grootste voordeel van deze optie is dat het geen geld kost. Iemand wordt pas voogd nadat hij een bereidverklaring aflegt bij de griffie van de rechtbank.

 

Het kiezen van de juiste persoon als voogd vond ik ook een lastige klus. Niet omdat ik twijfel aan de mensen die in mijn hoofd zitten overigens. Vooral omdat ik me afvroeg wat het meest raadzaam is voor mijn dochter.

Kies ik voor mijn ouders? Die zijn alles voor mijn dochter, maar zij hebben het eeuwige leven ook niet. Mijn ouders willen er enkel zeker van zijn dat ze contact met haar mogen houden als ik weg zou vallen. Dat is voor mij sowieso een harde eis! Ik zou niet willen dat mijn dochter daar gaat wonen denk ik dan. Ze wonen op 60 km afstand en het leven van mijn dochter speelt zich hier af.

De mediatior adviseert me om geen vriend of vriendin te kiezen, want vriendschap is niet altijd eeuwig. Dat is waar bedenk ik me.
Mijn broertje dan? Nee, alhoewel ik hem en zijn vriendin door dik en dun zou vertrouwen is dit voor mij niet de meest ideale optie.

Een goede vriend van mij is een goede optie qua uitoefenen van gezag en het maken van beslissingen. Hij weet hoe ik het wil, zowel nu en in de toekomst. Ik weet 100% zeker dat hij dit ook na zou streven. Maar ook daar heb ik twijfels. Mijn dochter zie ik daar liever niet wonen. Al is gezag ook iets anders dan ergens wonen. Ditzelfde geldt voor een goede vriendin. Zij is zo belangrijk voor mijn dochter, maar heeft wel een vriend op 4 uur vliegen afstand. Wonen is sowieso geen optie. Niet alleen voor mijn ouders, maar wil ook niet dat ze in dat land opgroeit. Niet alleen qua cultuur, maar ook qua fysieke afstand met alles wat wel veilig voor haar voelt.

Een andere vriendin van mij, die tevens gastouder is behoort serieus tot een van de beste mogelijkheden. Sowieso qua wonen. Mijn dochter is daar kind aan huis . Ik zou prima kunnen leven met de opvoedingsstijl van hen. Bovendien weet ik zeker dat mijn dochter ook voor hen heel belangrijk is. Daarnaast kan mijn dochter dan in haar vertrouwde omgeving blijven wonen.

voogd

Een voogd kiezen voor je kind

Toch zou ik het liefst hebben gekozen voor een testament, waarin ik dan bijvoorbeeld mijn vriendin (de gastouder) het gezag geef. Zij wordt dan voogd, maar ik zou een soort van verplicht overleg tussen haar en mijn goede vriend willen hebben. Dan zou ik laten vastleggen dat de belangrijkste personen in het leven van mijn dochter (nu) ook een rol blijven vervullen. Wellicht is dat wel alleen iets wat ik wil en is dit minder het belang van mijn dochter? Ik heb geen idee.

Ik vind het maar moeilijk. Het is een onwijs grote beslissing om iemand te kiezen als voogd. Het voelt als super zwaar en groot. Uiteraard komt dit doordat ik mijn dochter het beste wil nalaten, mocht mij iets overkomen.

De komende periode ga ik me er nog even extra goed in verdiepen. Ik wil namelijk ook afspraken met de voogd maken over hoe ik het wil als de vader van mijn dochter zich weer meldt. Ik vind namelijk ten alle tijden dat mijn dochter de kans mag krijgen als zij haar vader wil opzoeken. Dit moet uiteraard goed begeleid worden, maar ik wil echt dat de voogd haar deze kans geeft. Zij is hierin bepalend vind ik.

Het is wel iets om over na te denken als er geen of een slecht contact is met de vader. Wat als je zelf komt te overlijden? Hoe heb jij het geregeld?

Benieuwd naar meer verhalen? Lees ze hieronder!

Erkenning van hem uit respect voor mijn kind

Erkenning van hem uit respect voor mijn kind

Al tijdens mijn zwangerschap heeft de vader van mijn dochter zich uitgesproken over wat hij vindt van erkenning, iets waar hij niets van wil weten. Erkenning is een onderwerp dat voor een hoop verwarring kan zorgen, maar ook de nodige (ongewenste) feedback oplevert en gepaard gaat met een hele hoop emoties. Ik ben me bewust van de stap die ik heb gezet, met het belang van mijn dochter voorop en ik hoop dat het uiteindelijk de juiste is.

(meer…)

Hoe voorkom je een vechtscheiding met je ex

Hoe voorkom je een vechtscheiding met je ex

Hoe voorkom je een vechtscheiding? Een goede omgang tussen jou en je ex brengt rust voor jullie beide. Als jullie kinderen hebben geeft dit ook rust voor hen. Hoe krijg je voor elkaar dat jullie relatie in elk geval werkbaar blijft? Of als je in een vechtscheiding zit of dreigt te komen, hoe ga je hiermee om en hoe kun je de situatie ombuigen?

Vechtscheidingen: je blijft elkaar triggeren

(meer…)