5 tips voor het opstellen van een testament na scheiding

5 tips voor het opstellen van een testament na scheiding

Je bent uit elkaar gegaan of gescheiden. Het is raadzaam om een testament op te stellen. Maar waar moet je op letten als je naar de notaris stapt? Hieronder vind je vijf tips voor het opstellen van een testament:

Tip 1: Herroep je testament / benoem een andere erfgenaam

 

Als je uit elkaar gaat, je hebt kinderen en je hebt geen testament, is het duidelijk: als jij overlijdt, zijn zij automatisch je erfgenaam. Wil je dat dat zo blijft? Dan hoef je wat dat betreft niets te doen. Maar als je kinderen minderjarig zijn, moet je wel op een aantal andere zaken letten (zie vanaf Tip 2).

Je hoeft ook niets te doen als je getrouwd was en in je testament je ex-echtgenoot als erfgenaam was opgenomen. Die bepaling vervalt namelijk automatisch bij de scheiding.

Let op de volgende situatie: Was je niet getrouwd en had je in je testament je partner tot erfgenaam benoemd? Dan zul je als de relatie wordt verbroken je testament moeten herroepen, om ervoor te zorgen dat je ex-partner niet je erfgenaam blijft.

Tip 2: Benoem een voogd en bewindvoerder voor de kinderen

Als je kinderen hebt, is het belangrijk om de voogdij te regelen voor het geval beide ouders overlijden. Alhoewel dit tegenwoordig ook zonder testament kan met een formulier bij de rechtbank, kun je nog steeds bij testament een voogd (of twee) benoemen. Deze persoon moet zich bereid verklaren om de voogdij te aanvaarden als dat nodig is. Vraag daarom op gezette tijden of hij of zij inderdaad nog steeds voogd wil zijn. Mocht bij jouw overlijden de andere gezag dragende ouder nog leven, dan heeft een testamentaire voogdijbepaling geen nut.

Als er vermogen is, raad ik je aan een bewindvoerder aan te wijzen; dit kan iemand anders zijn dan de voogd. Deze persoon voert het bewind over het vermogen van de kinderen. Dat doet hij of zij in ieder geval totdat de kinderen 18 zijn, maar je kunt in je testament ook de leeftijd verhogen naar 21 of zelfs 25 jaar.

Als jouw minderjarige kinderen van jou erven heeft de andere ouder, ook na een scheiding, het ‘ouderlijk vruchtgenot’ over de erfenis (bijvoorbeeld de rente). Wil je dit niet? Dan kun je het in je testament uitsluiten. Zo komen ook de inkomsten over je erfenis uitsluitend aan je kinderen toe.

Tip 3: Benoem een executeur

Tips voor het opstellen van een testament

Met name als de relatie met de ouder van je minderjarige kinderen niet goed is, adviseer ik je om in je testament een executeur te benoemen. Dit is iemand die de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelt. Hij of zij heeft het beheer over de nalatenschap, voldoet de eventuele schulden en verzorgt de aangifte erfbelasting. Heb je minderjarige kinderen en is het saldo van de nalatenschap positief? Dan is het voordeel van een executeur ook nog dat de nalatenschap buiten de kantonrechter kan worden afgewikkeld. Check voordat je iemand tot executeur benoemt uiteraard wel of diegene dat ook wil! 

Tip 4: Neem in je testament een ‘uitsluitingsclausule’ op

Het kan een fijn idee zijn dat na je overlijden jouw kinderen zelf kunnen bepalen wat ze met de erfenis doen. Daarom is het slim om in het testament op te nemen dat de erfenis niet in de huwelijkse goederengemeenschap van je kinderen valt. Met zo’n ‘uitsluitingsclausule’ zorg je ervoor dat je kind, als hij of zij zelf een echtscheiding moet meemaken, niet de erfenis hoeft te delen of verrekenen met zijn of haar ex-echtgenoot. Doe dat ook als je kinderen nu nog niet getrouwd zijn.

Als er sprake is van veel vermogen, raad ik je aan te bepalen dat deze clausule komt te vervallen wanneer het huwelijk eindigt door overlijden. Dat leidt namelijk tot een aanzienlijke besparing op de successiebelasting.

Tip 5: Overweeg een tweetrapsmaking

Wanneer eerst jijzelf overlijdt en vervolgens jouw ongehuwde en kinderloze kind (zonder testament), dan is in principe de ouder van het kind erfgenaam. Ook als je bijvoorbeeld nog andere kinderen hebt (bijvoorbeeld uit een ander huwelijk), wordt jouw ex-partner mede erfgenaam. Het kan zijn dat de relatie met jouw ex-partner zo is dat jij dat niet wilt. In dat geval kun je daarvoor in jouw testament een voorziening opnemen.

Zo’n voorziening wordt een ‘tweetrapsmaking’ genoemd. Daarmee bepaal je dat het restant van de erfenis na overlijden aan iemand anders toekomt, bijvoorbeeld aan je andere kinderen. Vraag hierover advies aan je notaris.

Ik heb je hiermee tips gegeven voor het maken van een nieuw testament na een scheiding. Het is een belangrijk onderwerp, dat mensen na een scheiding echter nogal eens vergeten.

Deze informatie is geschreven door familierechtadvocaat Ingrid Vledder

 

Verhuizen met kinderen, mag dat?

Verhuizen met kinderen, mag dat?

Verhuizen met kinderen, mag dat?

Onlangs liepen de gemoederen hoog op aan mijn mediationtafel. Aangeschoven waren de ouders van een zoontje van 8 jaar, die al ruim 3 jaar waren gescheiden en aanvankelijk op goede voet met elkaar afspraken konden maken wat betreft de zorg en omgang voor hun zoon. Echter, de man had onlangs van zijn ex- partner vernomen, dat zij voornemens was te verhuizen met hun zoon naar een woning ongeveer 20 kilometer van hun huidige woonplaats. Maar verhuizen met kinderen, mag dat?

Dit betekende dat de jongen naar een andere school zou moeten overstappen en dat de afstand tot hem dusdanig werd vergroot, dat hij hiermee niet zomaar akkoord kon gaan.

De vrouw vond dat zij hiertoe mocht overgaan, aangezien zij dichterbij haar familie wilde gaan wonen en hierover goed had nagedacht. Omdat zij er samen niet uitkwamen, maar wel gezamenlijke tot een oplossing wilden kozen, besloten zij een afspraak bij mij te maken.

Verhuizen met je kinderen

In het algemeen komt het na een scheiding regelmatig voor dat een van de ouders na verloop van tijd samen met de kinderen naar een andere woonplaats wil verhuizen. In veel voorkomende gevallen wil één de ouders verhuizen om inderdaad dichterbij familie te gaan wonen of om bij een nieuwe partner in te trekken. Verhuizen met kinderen, komt dus vaak voor.

Het is echter goed om te beseffen dat je ook bij dergelijke beslissingen, zoals een verhuizing, altijd de toestemming nodig hebt van de andere ouder.

Ik adviseer ouders dergelijke punten dan ook altijd voor de scheiding te bespreken en op te nemen in het ouderschapsplan. Dat de moeder in dit  geval toestemming nodig had van haar ex- partner had te maken met het ouderlijk gezag. Wanneer jij en je ex- partner beide het ouderlijk gezag hebben, dan moeten alle belangrijke beslissingen omtrent je zoon of dochter met toestemming van de ander worden genomen. Ook als je zoon of dochter bij jou staat ingeschreven, is de medewerking en toestemming van de andere ouder noodzakelijk als je wilt verhuizen naar een andere plaats.

Want wat gebeurd er, als je ex weigert om toestemming te geven voor de verhuizing?

Mijn advies zou zijn om eerst gezamenlijk het gesprek aan te geven, eventueel middels mediation. Immers zolang je samen in gesprek gaat, kun je ook samen de uitkomst bepalen en afspraken maken.

Verhuizen met je kinderen

Lukt het niet om er samen uit te komen, dan is een procedure bij de rechter onvermijdelijk. Ben jij degene die wil verhuizen en je ex weigert om toestemming te geven, dan zul je de rechter om vervangende toestemming moeten verzoeken. De rechter zal in zijn beslissing altijd het belang van de kinderen voorop stellen en overwegen of de verhuizing in het belang van je kind(eren) is.

De rechter zal in dergelijke gevallen altijd maatwerk leveren en de volgende vragen in overweging nemen.

Wat is de noodzaak van de verhuizing? Is de verhuizing in het belang van het kind? Wat zijn de belangen van beide ouders? Is de verhuizing goed doordacht en voorbereid? En in welke mate wordt de andere ouder gecompenseerd, denk aan een aangepaste omgangsregeling etc? Welke invloed heeft de verhuizing op het sociale leven van de kinderen?

Het is dus verstandig om niet te lichtzinnig te denken aan een verhuizing zonder toestemming van de andere ouder die tevens het gezag heeft. Ook mag je er niet zomaar vanuit gaan dat je vervangende toestemming krijgt van de rechter als je ex partner weigert toestemming te geven. Bereid je je het niet goed voor, dan kunnen de gevolgen ook groot zijn als je ex de verhuizing aanvecht bij de rechter, aangezien het risico bestaat dat de rechter kan bepalen dat de kinderen hun hoofdverblijf krijgen bij de andere ouder of dat je gedwongen wordt terug te verhuizen.

Verhuizen met je kinderen

Gelukkig komen ouders er samen vaak wel uit, eventueel met behulp van mediation. Tijdens die gesprekken kunnen goede afspraken worden gemaakt en meestal ontstaat daardoor wederzijds begrip en komen alle belangen op tafel. Zo ook gelukkig met de mensen die onlangs bij mij aan tafel zaten. Het is immers fijn om je leven zodanig in te richten dat je de focus kunt leggen op de toekomst!

Heb je hierover nog vragen of wil je meer weten of wederzijds gezag? Neem dan contact met mij op of laat een berichtje achter op de website.

Dit artikel is geschreven door juriste en mediator Susanne den Boer

Moeten grootouders een wettelijk recht op omgang krijgen na een scheiding?

Moeten grootouders een wettelijk recht op omgang krijgen na een scheiding?

Voor alleenstaande ouders is het ontvangen van hulp uit de naaste omgeving ontzettend belangrijk. Tegenwoordig spelen grootouders over het algemeen een hele belangrijke rol in het leven van onze kinderen. Ondanks de toenemende rol van grootouders bij de kleinkinderen, is hun rol niet juridisch geregeld. Enkele jaren geleden werd er op politiek niveau wel voorgesteld om grootouders een wettelijke recht te verschaffen op omgang met hun kleinkinderen na een echtscheiding.

Echter uiteindelijk hebben grootouders in Nederland  geen wettelijk recht op omgang met hun kleinkinderen gekregen.

Medio 2016 schreef de minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur in een brief aan De Tweede Kamer, dat hij niets zag in een wettelijk geregeld recht tot omgang van grootouders met hun kleinkinderen. Van der Steur wees erop, dat indien er al sprake was van een complexe scheidingssituatie tussen de ouders, het voor de kinderen alleen maar complexer werd als de grootouders ook nog als procespartij in het conflict konden gaan optreden.

Breien, Handwerk, Hobby, Handgemaakt

Geen wettelijk recht op omgang

Het is wel goed om te beseffen met elkaar, dat een scheiding niet alleen ingrijpend is voor de partijen zelf, maar ook voor grootouders is de scheiding van hun kinderen een ingrijpende aangelegenheid.

Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat voor 53 procent van de grootouders geldt, dat het contact met hun kleinkinderen na een scheiding duidelijk is veranderd.

Door de scheiding zijn feestdagen, verjaardagen en uitstapjes met de familie niet meer hetzelfde. In andere gevallen verandert de familiesituatie zodanig dat grootouders hun kleinkinderen niet of nauwelijks meer kunnen of mogen zien. De rechter verzoeken een omgangsregeling met hun kleinkinderen tot stand te brengen, is dan soms nog de enige optie.

Justitie, Recht, Rechtspraak, Rechtbank

Echter om dit verzoek aan de rechter succesvol te laten zijn, moeten zij wel kunnen aantonen dat zij ‘in nauwe persoonlijke betrekking’ tot hun kleinkind staan. Dit betekent dat er vóór de scheiding al structureel en regelmatig contact moet zijn geweest tussen de kleinkinderen en de grootouders. Gerechtelijke procedures nemen tegenwoordig steeds meer toe en naar mijn mening zeer onwenselijk. In mijn mediationpraktijk vraag ik ouders dan ook goed na te denken over de rol van de grootouders.

Ouderschapsplan

Ondanks dat grootouders in Nederland geen wettelijk recht hebben op omgang, kan de rol van opa en oma desgewenst uitvoerig worden beschreven in het ouderschapsplan, omdat grootouders zoals gezegd tegenwoordig vaak een belangrijke rol innemen in het leven van de kinderen.

Voor kinderen zijn en blijven de opa en oma meestal een stabiele en veilige factor, vooral tijdens een heftige periode van de scheiding.

In tijden van onrust en onzekerheid kunnen de grootouders een luisterend oor bieden en extra aandacht aan hun kleinkind besteden. Grootouders kunnen voor gewenste afleiding zorgen en het kind helpen bij de verwerking van de scheiding van hun ouders.

Grootouders Lopen Oude Kleinkinderen Klein

De vraag waarmee ik begon was, moeten grootouders een wettelijk recht op omgang krijgen na een scheiding?  Ik ben benieuwd naar jou mening? Laat een berichtje achter onder deze blog.

Dit artikel is geschreven door juriste en mediator Susanne den Boer

De 5 grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

De 5 grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

Het zijn fouten die heel veel voorkomen, juist omdat ze zo volkomen begrijpelijk zijn. Maar in mijn praktijk als familierechtadvocaat zie ik iedere keer weer: wie het kan opbrengen om deze fouten te vermijden, heeft een veel grotere kans om goed door deze moeilijke situatie heen te komen.

Fout 1: De kinderen betrekken bij de scheiding

grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

Om maar meteen met het belangrijkste te beginnen: betrek jullie kinderen nooit bij het conflict tussen jou en je ex-partner. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in aanwezigheid van je kinderen niet slecht over hem of haar praat. Ook al heb je voor je gevoel alle recht van de wereld om flink van leer te trekken: hou je in.

Het is voor kinderen al moeilijk genoeg dat hun ouders uit elkaar gaan. Belast ze dan niet ook nog met jullie conflicten of ergernissen. Want ook al heeft de relatie niet gewerkt, je blijft altijd collega-ouders. Stel dus altijd de belangen van je kinderen voorop.

Fout 2: Je te veel door je emoties laten leiden

Het is als je uit elkaar gaat begrijpelijk dat emoties soms de overhand hebben. Maar zorg er altijd voor dat je ze bij belangrijke beslissingen de baas bent.

Dus: als je voelt dat je te emotioneel bent, stel een beslissing dan gewoon nog even uit. Veel beslissingen hebben gevolgen voor je toekomst, zoals het wel of niet afzien van partneralimentatie, of het al dan niet verlaten van de echtelijke woning. Denk goed en rustig na over dit soort stappen. Beslis pas wanneer je alles hebt afgewogen, zodat je een rationele keuze kunt maken waar je later geen spijt van zult krijgen.

Fout 3: Geen hulp vragen als je hulp nodig hebt

In zo’n onzekere situatie wanneer je uit elkaar gaat, is het moeilijk om alles in je eentje op te lossen of te regelen. Wees dan ook niet bang om hulp te vragen. Vrienden of familie kunnen je emotioneel bijstaan, en ze kunnen natuurlijk helpen bij praktische zaken zoals de verhuizing, het aanschaffen van nieuwe spullen en het inrichten van je nieuwe huis. Er moeten zoveel praktische dingen worden geregeld, dat je alle hulp goed kunt gebruiken! Trek dus gewoon aan de bel als het zover is.

Als je het lastig vindt om de emotionele gevolgen wanneer je uit elkaar gaat goed te verwerken, dan raad ik je aan om professionele hulp in te roepen. Juist bij scheidingen zie ik dat het netwerk om mensen heen vaak een positieve, maar ook vaak een negatieve rol speelt. Het kan dan helpen om je te laten bijstaan door een psycholoog. Die is veel objectiever, en dus beter in staat om je goed te begeleiden.

Bij de juridische en financiële afwikkeling van een scheiding, kan een goede familierechtadvocaat je begeleiden. Lees hier een paar tips die je kunnen helpen bij je zoektocht naar een advocaat.

Fout 4: Steeds weer het conflict aangaan

grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

Sommige scheidingen zijn binnen een paar weken geregeld. Maar er zijn ook mensen die jaren na hun scheiding nog steeds aan het procederen zijn. Vaak komt dat doordat geen van beide ex-partners het kan opbrengen om de ander iets te gunnen – zelfs als het gaat om dingen die ze eigenlijk niet eens zo belangrijk vinden.

Bedenk bij een scheiding dus goed wat voor jou écht belangrijk is, en geef op andere punten gewoon toe. Het betekent ook dat je daadwerkelijk afstand moet nemen van je ex-partner – dus niet nog eindeloos gaan sms’en, e-mailen of WhatsAppen. Probeer het contact te minimaliseren en hou het feitelijk. Dit zal er in de meeste gevallen toe leiden dat je met minder pijn door het proces gaat, en dat je eerder weer in staat bent om je nieuwe toekomst vorm te geven.

Fout 5: In je scheiding blijven vastzitten

Het is logisch dat je heel erg met je scheiding bezig bent als je er middenin zit. Je wereld staat op z’n kop. De tijd lijkt even stil te staan.

grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

grootste fouten die je kunt maken wanneer je uit elkaar gaat

Neem hier ook gerust de tijd voor: je moet tenslotte veel verwerken. Maar pas op dat je niet in deze situatie vast blijft zitten. Ga actief je zinnen verzetten. Onderneem nieuwe activiteiten, ontmoet nieuwe mensen. Je scheiding is het einde van een bepaalde periode in je leven, maar het biedt ook weer nieuwe mogelijkheden.

Of zoals moeder-overste het zei in The Sound of Music (en sorry als het corny klinkt, maar dit is toevallig wel mijn lievelingscitaat): als er een deur gesloten wordt, gaat er altijd weer een raam open.

Kortom

Ik hoop dat je met deze tips beter in staat bent om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Ingrid Vledder, familierechtadvocaat

5 tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

5 tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

Tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat. Het zoeken naar een advocaat is als het zoeken naar een smartphone: nooit geweten dat er zo belachelijk veel bestaan! Maar nu ga je uit elkaar en heb je een advocaat familierecht nodig. Hoe vind je een goede?

De afgelopen maanden hoorde ik van meerdere mensen dat ze op internet een advocaat zochten, en na een uurtje horendol waren geworden. Tik op Google maar eens ‘familierechtadvocaat’ in. Binnen 0,28 seconde heb je 16.900 resultaten. Maak het wat specifieker door ‘Amsterdam’ toe te voegen, en dan zijn het er nog steeds een kleine zesduizend.

Hoe zie je door de bomen het bos weer een beetje? Waarop moet je letten als je een goede advocaat zoekt om je te helpen bij je echtscheiding, de vaststelling van de alimentatie of het maken van een ouderschapsplan?

Hierbij 5 tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

Tip 1: Bel er een aantal

tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

In een eerste telefoongesprek kun je vaak al wel aanvoelen of de advocaat goed naar je luistert. Wordt je probleem serieus genomen? Voelt de advocaat aan welke nuances er in jouw situatie spelen? Stelt hij of zij relevante vragen? Als een advocaat in zo’n eerste telefoongesprek al blijft steken in algemeenheden, is dat vaak geen goed teken.

Een ander interessant testje is: hoe snel word je teruggebeld? Gebeurt dat niet binnen een redelijke tijd? Dan geef ik je op een briefje dat dat zo blijft als je eenmaal cliënt bent.

Tip 2: Neem een gespecialiseerde familierechtadvocaat in de arm

Zeker als je zaak wat complexer is, raad ik je aan om een advocaat in de arm te nemen die voor het merendeel familiezaken doet. Voor een advocaat die bijvoorbeeld slechts één of twee kinderalimentatiezaken per jaar doet, is het eigenlijk onmogelijk om jou goed te begeleiden in het opnieuw vaststellen van de alimentatie. Het familierecht is een breed terrein, met constante wetswijzigingen, fiscale veranderingen en een stroom aan jurisprudentie. Iemand die daarnaast ook nog rechtsgebieden als het arbeidsrecht, huurrecht en burenrecht moet bijhouden, is waarschijnlijk niet de beste keus.

Een gespecialiseerde advocaat kent bovendien niet alleen de juridische haken en ogen beter, maar weet ook wat er op persoonlijk vlak bij komt kijken. En juist bij zaken als echtscheiding, alimentatie en omgang met kinderen, is het cruciaal om ook die persoonlijke dimensie goed te regelen – misschien wel bijna net zo belangrijk als de juridische kant van de zaak.

Tip 3: Vraag: waarom zou ik jou kiezen?

tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

Soms verbaas ik me er een beetje over dat potentiële nieuwe cliënten me zo weinig vragen stellen. Over het algemeen wordt er wel gevraagd naar de kosten, maar vaak niet veel meer dan dat! In al die jaren dat ik advocaat ben is het precies twee keer voorgekomen dat iemand vroeg: waarom zou ik jou kiezen en niet iemand anders? Dat is een perfecte vraag. Stel hem aan verschillende advocaten. Het ene antwoord spreekt je ongetwijfeld veel meer aan dan het andere.

Tip 4: Stel ook andere vragen!

Wat zijn nog meer goede vragen? Bijvoorbeeld de vraag of de advocaat gespecialiseerd is in familierecht, of dat het slechts één van de rechtsgebieden is (zie ook tip 2).

Vraag verder hoe de waarneming is geregeld als je eigen advocaat afwezig is. Een advocaat die in zijn eentje kantoor houdt, laat mogelijk je zaak liggen in geval van ziekte, vakantie of familieomstandigheden (hoewel dat natuurlijk niet per se het geval is). Met meerdere advocaten op hetzelfde kantoor is deze kans aanmerkelijk kleiner. Vraag er in elk geval expliciet naar.

Ten slotte raad ik je aan te vragen wie jouw zaak gaat behandelen. Is dat degene die je aan de telefoon hebt, of wordt de zaak gedaan door iemand anders? Misschien een stagiair? Zeker bij familierechtzaken vinden de meeste mensen het prettig als ze één aanspreekpunt hebben. Bespreek dit dan ook voordat je je opdracht verstrekt.

Tip 5: Ga na of het advies realistisch is

tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

tips voor het vinden van een goede familierechtadvocaat

Krijg je bij het voorleggen van je juridische probleem ook het idee dat het advies realistisch is? Of heb je het gevoel dat er wordt gezegd wat jij graag wilt horen? Als het laatste het geval is, moet je nog maar eens verder zoeken. Het is op het eerste gezicht wel prettig als een advocaat met je meepraat, maar uiteindelijk ben je toch echt beter geholpen met een realistisch advies.

Hiermee heb ik je wat tips gegeven voor bij het zoeken naar een goede familierechtadvocaat. Ik hoop dat je er één vindt!

Deze informatie is geschreven door familierechtadvocaat Ingrid Vledder

4 situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moet kijken

4 situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moet kijken

Situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moetkijken? Het is een precaire zaak: het bepalen van de kinderalimentatie nadat je uit elkaar bent gegaan. Maar zelfs als het zeer zorgvuldig gebeurt, kan de situatie na een paar jaar weer helemaal anders zijn. Misschien is een van jullie hertrouwd, of is je ex-partner veel meer gaan verdienen, of is jullie zorgregeling gewijzigd, of…

Als familierechtadvocaat in Amsterdam zie ik veel gevallen waarin het de moeite waard is om oude afspraken over de kinderalimentatie opnieuw te bekijken. Want een eerlijke kinderalimentatie, waarbij beide ex-partners zich goed voelen, is cruciaal voor een harmonieuze relatie na een scheiding.

In de volgende situaties leg ik je uit: situaties waarin je opnieuw naar de kinderalimentatie moet kijken:

Situatie 1: Veranderingen in de zorg voor de kinderen

Als je uit elkaar gaat, maak je afspraken over de zorg voor jullie kinderen. Dat jullie de zorg ongeveer gelijk verdelen, bijvoorbeeld. Of dat de kinderen één weekend per twee weken bij de vader zijn, en de rest bij de moeder. Na verloop van tijd kunnen dat soort afspraken verschuiven. Misschien zijn in de praktijk de kinderen veel meer bij de ene dan bij de andere ouder. Of zijn ze niet één weekend in de twee weken bij jou, maar veel vaker.

Door dit soort verschuivingen, veranderen natuurlijk ook jullie kosten. In dat geval is het goed om de nieuwe situatie in kaart te brengen, inclusief een meer realistische alimentatie.

Situatie 2: Meer of minder verdienen

Ook werk en inkomen van beide ex-partners kunnen natuurlijk veranderen. Misschien waren bij de vaststelling van de alimentatie de kinderen nog jong en werkte één van beide ouders niet of slechts weinig. Of wellicht had één van beiden een goedlopend vastgoedbedrijf, dat echter de crisis niet heeft overleefd.

Hoe dan ook: als jullie inkomen is veranderd, zou ook de kinderalimentatie moeten veranderen.

Situatie 3: Nieuwe relaties / huwelijken / kinderen

In veel gevallen zijn beide ouders wanneer je uit elkaar gaat alleenstaand. De kans dat dit in de jaren erna verandert, is groot – en dan kan het verstandig zijn om ook de kinderalimentatie aan te passen.

Is je ex-partner bijvoorbeeld hertrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Als jullie kinderen in dat gezin opgroeien, is die nieuwe partner officieel stiefouder geworden. En daar horen stiefouderverplichtingen bij: hij of zij is wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Aan de andere kant: als er uit die nieuwe relatie ook nieuwe kinderen worden geboren, daalt natuurlijk de draagkracht van dat gezin. Het is in die gevallen goed om te berekenen hoe de nieuwe balans uitslaat.

Situatie 4: Afbetaling schulden / echtelijke woning

Bij de afwikkeling van de relatie zijn er waarschijnlijk ook afspraken gemaakt over de verdeling. Iets wat bijvoorbeeld vaak wordt afgesproken, is dat één van beiden de gemeenschappelijke schulden aflost, en dat de kinderalimentatie dan tijdelijk omlaag wordt gebracht. Maar als die schulden inmiddels zijn afgelost, kan er dus best weer een hogere alimentatiebijdrage worden voldaan.

Ook over de eigen woning kunnen afspraken zijn gemaakt. Misschien was door de crisis de gezamenlijke woning niet verkoopbaar, en is een van jullie er blijven wonen (met relatief hoge woonlasten). Maar als de woning uiteindelijk wel wordt verkocht, verandert er wellicht ook het een en ander in de draagkracht – en dus als het goed is ook in de kinderalimentatie.

Onontkoombaar feit: in 2015 zijn er nieuwe regels gekomen.

Per 1 januari 2015 treedt er een wetswijziging in met grote gevolgen voor zowel de ouders die kinderalimentatie voldoen, als de ouders die voor de kinderen zorgen.

Tot 2014 waren er nog twaalf fiscale regelingen die ouders financieel ondersteunden. Bij de vaststelling van jullie kinderalimentatie is met deze regelingen rekening gehouden. Per 1 januari 2015 is het merendeel van deze regelingen verdwenen, of zijn ze opgegaan in de vier cregelingen die zijn blijven bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Deze informatie is geschreven door familierechtadvocaat Ingrid Vledder