Gezag over een kind, hoe kom je er aan?
16 december 2015 
4 min. leestijd

Gezag over een kind, hoe kom je er aan?

Mij is gevraagd om in een blog aandacht te besteden aan het ouderlijk gezag. Wat is gezag over een kind? Hoe kom je hieraan en kan een nieuwe partner dit ook krijgen? En wat als de vader van jullie kind aangeeft dat hij ook het gezag wenst te krijgen en jij dit liever niet wilt? Kun je hier dan wat tegen doen?

Wat is gezag?

Gezag houdt zeer kort gezegd in dat je verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige en daarnaast officiële handelingen voor of namens de minderjarige kunt verrichten en belangrijke beslissingen voor hem/haar kunt nemen. Tot slot beheert degene die het gezag uitoefent tevens het vermogen (geld en goederen) van de minderjarige.

Hoe krijg je gezag over een kind?

Kinderen van gehuwde ouders / geregistreerde partners 

Ouders die getrouwd zijn, verkrijgen automatisch samen het gezag over de kinderen die binnen het huwelijk worden geboren en over de kinderen die vóór het huwelijk door de man zijn erkend. Dit geldt ook voor geregistreerd partners (niet te verwarren met samenwoners met een samenlevingscontact. Zij hebben niet automatisch gezamenlijk gezag).

Gedurende het huwelijk / geregistreerd partnerschap oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit over hun kinderen. Na echtscheiding of ontbinding van het partnerschap blijven beide ouders het gezag uitoefenen.

Kinderen van niet-getrouwde ouders / niet geregistreerde partners 

Als de ouders niet zijn getrouwd dan wel een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Als een vader ook het gezag wenst te krijgen, dan moet hij hiervoor samen met de moeder aanvraag indienen bij de rechtbank. Dit kan digitaal. Er komt dan een aantekening in het gezagsregister dat beiden ouders het gezag uitoefenen. De vader moet het kind dan wel erkend hebben.

Wat als moeder niet wenst mee te werken aan gezamenlijk gezag?

Een vereiste voor gezag is dat een kind erkend is. Als de moeder dit niet wenst, dan zal de vader eerst een verzoek tot het verkrijgen van vervangende toestemming voor erkenning moeten indienen bij de rechtbank. Gelijktijdig kan hij het verzoek doen tot het verkrijgen van het gezag. Dit verzoek moet door een advocaat worden ingediend.

De Rechtbank kan dan uitspreken (na onderzoek) dat vader mede het gezag krijgt ook al wil de moeder dit niet. De enige reden om een ouder dit te onthouden is dat hij of zij het welzijn en/of de ontwikkeling van het kind schaadt, of dat ouders zodanig strijd blijven voeren dat het niet in het belang is van het kind dat ouders gezamenlijk gezag hebben. Een kind raakt in dat geval klem of verloren tussen beide ouders. Dit is een zeer strenge eis, die – zo leer de ervaring – niet snel wordt gehonoreerd.

ouderlijk gezag

Kan een nieuwe partner ook het gezag krijgen?

Er zijn ook situaties denkbaar dat een ouder het gezag wenst uit te oefenen met iemand die niet de biologische ouder is van het kind. Bijvoorbeeld een moeder die graag wil dat haar nieuwe partner ook met het gezag belast wordt.

In zo’n situatie zal er een verzoek door een advocaat ingediend moeten worden bij de rechtbank. Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de rechter altijd gehoord.

De volgende voorwaarden gelden in deze situatie:

  • de biologische ouder oefent alleen het gezag uit op het moment dat het verzoek wordt ingediend
  • de partner staat in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind. Zij hebben een band met elkaar
  • het belang van het kind mag niet in gevaar komen. Dit betekent concreet dat  de ontwikkeling van het kind niet mag worden geschaad, maar ook dat de relatie tussen het kind en de andere biologische ouder niet in gevaar komt

Op het moment dat de andere biologische ouder nog in leven is zal de rechter ook nog toetsen of er aan de volgende twee andere voorwaarden is voldaan:

  • de ouder en de nieuwe partner hebben voorafgaand aan hun verzoek ten minste één jaar samen voor het kind gezorgd;
  • de ouder heeft voorafgaand aan het verzoek ten minste drie jaar alleen het gezag uitgeoefend.

Heb jij over dit onderwerp vragen? Stel je vraag dan hieronder in het reactieveld. Heb jij een andere vraag aan Linda? Stuur dan een e-mail naar info@happysinglemoms.nl

Over de schrijver
Anonymous
Door

Anonymous

op 16 Dec 2015

Ik mis het stukje over alleen recht aanvragen. ik begrijp dat dat heel moeilijk te verkrijgen is?

Anonymous
Door

Anonymous

op 19 Mar 2016

Sinds januari dit jaar heb ik eenhoofdig gezag gekregen. Het is bijna onmogelijk zei mijn advocaat maar ik kon aantonen dat de biologische vader de ontwikkeling van de kinderen in de weg staat en dat is reden om hem het gezag te ontzeggen. Ik ben heel blij dat dit is gelukt.

Anonymous
Door

Anonymous

op 16 Dec 2015

En wat als er geen erkenning is en er komt een nieuwe partner? Zou deze het kind kunnen erkennen? Hoe zit het als er een huwelijk is?

Anonymous
Door

Anonymous

op 07 Jul 2016

Ja, hij of zei kan dit kind erkennen zonder erkenning geen gezag.. Wel moet je kijken welke achternaam je kiest want die naam staat dan vast. Mocht je dan een kind krijgen met je partner krijgt deze de zelfde achternaam dat je hebt gekozen bij erkenning.

Anonymous
Door

Anonymous

op 16 Dec 2015

Inderdaad.....de vader van mijn kinderen heeft alle contact verbroken. Ik wil graag het volledige gezag. Is dit überhaupt mogelijk????

Anonymous
Door

Anonymous

op 07 Jul 2016

Ja. Als vader alle contact verbreekt kunnen jullie samen geen beslissing meer nemen over je kind. Ik heb om deze redenen ook alleenhoofdig gezag aanvragen.

Anonymous
Door

Anonymous

op 07 Jul 2016

Mijn ex heeft ook alle contact verbroken door te verhuizen naar het buitenland 3jaar geleden. Hoelang is er bij jou geen contact geweest waardoor je alleenhoofdig gezag kan aanvragen? En wat is de kans dat je hem krijgt?

Anonymous
Door

Anonymous

op 07 Jul 2016

Mijn ex heeft na jarenlang gewoon een goede regeling met mij gehad te hebben sinds een tijd een nieuwe partner. Vanaf dat moment k9nden ik en mijn dochter niets meer goed doen. Vooral ik niet. Uiteindelijk heb ik Mediation aangevraagd waar hij niet is op komen dagen. En de mediator heeft gemaild dat hij kiest voor zijn nieuwe gezin. Dit was 2 weken nadat hij opnieuw vader is geworden. Heel erg verdrietig voor onze dochter. Via de advocaat weer gevraagd of hij toch niet wil overdenken om contact met onze dochter te hebben. Weer heeft hij gereageerd overal van af te zien en niet meer te bereiken te zijn voor ons. Dus ik heb nu eenhoofdig gezag aangevraagd. Ik kan zo geen beslissingen nemen omtrent onze dochter als er geen overleg is. Aangezien hij nu 2 keer officieel heeft laten weten niets meer te willen en ook niet in de rechtzaal te verschijnen is de kans erg groot dat ik eenhoofdig gezag krijg. Maar voor onze dochter is het heel erg. Hij heeft ook niet persoonlijk iets tegen haar hierover gezegd. Ik ken hem uiteraard door en door en ben eigenlijk opgelucht dat ik niet meer met zijn manipulatieve persoonlijkheid hoef te dealen. En heb tegen mijn dochter gezegd dat ze . Mocht papa dat weer willen ze gewoon ten alle tijde naar hem toe kan. Maar in principe als jouw ex geen contact meer wil sta je heel sterk. Gezamenlijk gezag werkt alleen als er overleg kan zijn. Anders raakt het kind bekneld omdat je altijd toestemming van de andere ouder moet hebben voor school artsen en ga zo maar door.

Anonymous
Door

Anonymous

op 05 Aug 2016

Ik reageer nog even. Gisteren naar de rechtbank geweest en het gezag gekregen. Het is absoluut niet onmogelijk dus.

Anonymous
Door

Anonymous

op 16 Dec 2015

Wat gebeurd er, als de vader tot 2 keer in de zwangerschap, de relatie verbreekt en zelfs wil om abortus te doen, woond ver weg, geen vaste relatie, maar lat relatie, zo 1 a 2 maal per 3 weken elkaar maar te zien, kan hij dan ook het kind nog opeisen?

Reactie plaatsen