Het uitgangspunt van de wetgever is dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen hebben. Maar wat wanneer de situatie zich voordoet van gezamenlijk gezag maar een onbereikbare vader? Hoe onbereikbaar moet de vader zijn om met succes de rechtbank te verzoeken om het gezamenlijke gezag te beëindigen, zodat voortaan alleen de verzorgende ouder zal zijn belast met het eenhoofdig gezag? Hoe onbereikbaar moet vader zijn, wil dit verzoek kans van slagen hebben?
 
Gedurende de dag neem je als moeder allerlei beslissingen en ondervind je daarbij geen hinder van het feit dat je het gezag deelt met de vader. Je bent niet verplicht tot overleg, je wordt niet gehinderd door het gebrek aan zijn explicite instemming met je besluiten en je regelt de zaken die geregeld moeten worden. Maar in sommige situaties ondervind je wel hinder. Bijvoorbeeld als je een bankrekening voor je kind wilt openen, als jij je kind wilt aanmelden voor zwemles of voor een voor- of basisschool, of wanneer je een arts bezoekt. Dan wordt de vraag gesteld of de vader ook het gezag heeft en zo ja of hij dan ook zijn handtekening op het formulier kan zetten? In sommige gevallen kun je de situatie -hoe pijnlijk ook- uitleggen en krijg je de zaken geregeld. In andere gevallen heb je wel de expliciete instemming -en de handtekening- van de vader nodig. Bijvoorbeeld als je een paspoort of ID-kaart aanvraagt of als je met je kind naar de kindertherapeut gaat. Ook voor reizen buiten de EU is her verstandig om te zorgen dat de vader zijn toestemming voor deze buitenlandse reis heeft gegeven om problemen bij de douane te voorkomen.
Maar in jouw geval is de vader onbereikbaar en dus krijg je die expliciete instemming en de handtekening van de vader niet. In dat geval kun je de rechtbank verzoeken om het gezamenlijk gezag te beëindigen en moet je aantonen dat (i) je niet weet waar hij verblijft en je geen telefoonnummer en geen andere contactgegevens hebt en (ii) dat door de langdurige afwezigheid en onbereikbaarheid van vader (iii) de gezamenlijke uitoefening van het gezag feitelijk onmogelijk is waardoor jij als ouder (iv) problemen ondervindt bij het nemen van beslissingen die gemaakt moeten worden. Als gevolg waarvan er een onaanvaardbaar risico is ontstaan dat het kind klem en verloren dreigt te raken en dat het voor het kind noodzakelijk is dat het gezamenlijk gezag wordt beëindigd en alleen moeder als de verzorgende ouder met het gezag zal worden belast.
Alleen de onbereikbaarheid is onvoldoende. Op de verzorgende ouder rust de taak om alles in het werk te stellen om contact te krijgen en om aan te tonen dat je daadwerkelijk problemen ondervindt bij het nemen van beslissingen. Om terug te komen op de vraag hoe onbereikbaar de vader moet zijn opdat het verzoek kans van slagen heeft kan ik een aantal tips geven.
  • Schrijf op welke contactgegevens je had en wat je hebt gedaan om zijn (nieuwe) contactgegevens te achterhalen. Denk aan werkgever, social media, familie en vrienden of oude adressen. Probeer zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen.
  • Schrijf op hoe je hebt geprobeerd om contact te leggen. Probeer zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen van jouw pogingen tot contact die tot niets leidden. Denk aan emails, whatsapps, kaartjes etc.
  • Noteer wanneer het laatste contact was.
  • Maak een lijst van voorbeelden waarin jou is gevraagd naar de toestemming van de vader en geef per situatie aan of je het hebt kunnen regelen zonder de handtekening van de vader en zo ja hoe je dat hebt gedaan.
  • Geef aan welke beslissingen je in de nabije toekomst moet gaan nemen waarvoor je de expliciete instemming van de vader nodig hebt. Denk aan inschrijving bij een school, bezoek aan de kindertherapeut, arts etc.

Of het verzoek tot beëindiging van het gezamenlijke gezag zal slagen hangt uiteindelijk in grote mate af de feiten en omstandigheden en dan met name van de voorbereiding van de zaak.

Of je als alleenstaande moeder uiteindelijk de stap wilt zetten om het gezamenlijk gezag te beëindigen is een persoonlijke keuze. Laat je in ieder geval niet leiden door de gedachte dan het niet kan. Mocht je de stap willen zetten bouw dan een goed dossier op zodat je met succes de rechtbank kan verzoeken het gezamenlijk gezag te beëindigen.
Heb je een vraag? Stel deze dan onderaan deze pagina.