arrow_drop_up arrow_drop_down
10 september 2015 

Hoe zit het met de rechten van de vaders?

De doelgroep voor deze website is vrij duidelijk… Alleenstaande moeders, met als doel haarzelf te herkennen in situaties, nieuwe contacten op te doen en wellicht uit een negatieve cirkel te breken. Na alle verhalen die ik lees én hoor, petje af dames! Toch blijft de andere kant van het kind en het verhaal mij ook boeien.

Een kind komt simpelweg niet alleen door de moeder op deze wereld.

Mijn vraag omtrent de papa’s kwam voort uit een telefoongesprek dat ik opving in de speeltuin. Op een warme zomeravond ging ik nog een blokje om met mijn zoontjes. Al spelend en lachend keek ik toe totdat een man, al telefonerend, vlak naast mij kwam zitten op het hek. Aangezien ik nogal nieuwsgierig van aard ben en hij maar een paar meter van mij verwijderd was, kon ik niets anders dan kijken naar mijn kinderen terwijl ik het gesprek kon meeluisteren.

Hij bleek een alleenstaande vader te zijn, die een omgangsregeling heeft van één weekend per twee weken. In dit gesprek sprak hij zijn zoon en dochter. Alle dagelijkse bezigheden werden nauwkeurig besproken en uitgelicht. De vader had pauze van zijn werk, waardoor hij tijd vrij maakte om de eerste schooldag van zijn kinderen via de telefoon te bespreken. Ik vond het hartverwarmend om te horen hoe hij hierop inspeelde. Door de reacties en verhalen die hier op Happy Single Moms gedeeld worden weet ik dat niet alle vaders én moeders er zo instaan.

Toch valt het mij soms op dat vrouwen (moeders) hun positie ook kunnen misbruiken, de overheid is er immers (grotendeels) op ingesteld dat de kinderen hun moeder het meest nodig hebben. Maar hoe zit het met de rechten van de vaders? 

tweestrijdIk heb dit ervaren vanuit mijn privé-situatie, hoe een moeder haar positie misbruikt ter bevrediging van haar moedergevoel, óf trots. Iedere ouder wil zijn óf haar kinderen bij zich hebben. Toch ben ik het hier niet mee eens. Een vader is even belangrijk in het leven van een kind. Een zoon heeft de bevestiging van zijn vader nodig om zijn eigenwaarde te peilen en op te krikken wanneer nodig, een dochter heeft de bevestiging van een vader nodig in haar schoonheid en kunnen. Hoe wij moeders ook proberen om op elk vlak ons best te doen, we kunnen nooit beide rollen evengoed uitdragen. En natuurlijk zijn er veel verschillende situaties waarom omgangsregelingen of wellicht de afwezigheid van vader te verklaren is, en wellicht terecht. Toch hoop ik dat moeders stoppen met het misbruiken van hun positie ter behoefte van hun eigen gevoel.

En wellicht schop ik nu tegen een zeer been…

Dat kan, maar soms is dat nodig. Ik ben van mening dat elke OUDER een stem heeft in het welzijn van zijn/haar kind, en dat de positie die jij zelf bekleed even belangrijk is dan de positie die de vader in hoort te nemen.

Ik geloof namelijk dat er echt wel vaders zijn die voor hun kinderen willen vechten, maar dat wij moeders soms ook eens moeten reflecteren op ons eigen handelen en wat er schuil gaat achter onze beweegredenen. Onze (mijn) eigen pijn mag nooit een leidraad zijn in het wel of niet zien van de vader.

Ik wil absoluut niet elke situatie over één kam scheren, want ik kan mij voorstellen dat wanneer de veiligheid niet meer gewaarborgd wordt, contact wellicht niet verantwoord is. Maar ik hoop wel dat moeders beseffen dat een kind bijna altijd op zoek gaat naar waar hij/zij vandaan komt, ondanks dat de waarheid pijn kan doen.

Ook ik heb een tijd het handelen van mijn ex willen bepalen. Ondanks dat hij wettelijk gezien gewoon het recht had om zijnvraagteken kinderen te zien en lief te hebben, wilde ik mijn eigen randvoorwaarden daaraan vastkoppelen. Dit deed ik door controle uit te oefenen op hem in de omgang met onze zoontjes. Inmiddels besef ik al enige tijd dat dit niet de gang van zaken kan zijn. Ondanks mijn eigen verdriet uit het verleden, kan het niet zo zijn dat ik ga bepalen hoe hij zijn vaderrol op zich neemt. Ik spreek uit mijzelf omdat de relatie tussen mijn ex en mij stabiel is, dit maakt onze omgangsregeling zoals die nu is. 

Als de vader van je kind een rol speelt in zijn of haar leven, hoe mag de vader zijn rol dan invullen? Hoe zit het met de rechten van de vaders? 

B-O-S-S, Build on Self Succes..

Groeten, Ellen

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken Cookies