Kinderalimentatie opnieuw op de schop!?
13 oktober 2015 
2 min. leestijd

Kinderalimentatie opnieuw op de schop!?

De afgelopen periode was er veel onduidelijkheid over de wijze van berekenen van de kinderalimentatie en dan met name hoe het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop in de alimentatieberekening meegenomen moest worden.

De expertgroep had hierover in het Rapport Alimentatienormen gesteld dat het kindgebondenbudget en alleenstaande ouderkop van het eigen aandeel in de kosten van de kinderen afgetrokken moest worden.

De behoefte aan kinderalimentatie werd hierdoor minder, de kinderalimentatie lager.

Dit leidde soms tot onaanvaardbare resultaten. Rechtbanken en Gerechtshoven weken dan ook geregeld af van deze richtlijnen. Het gevolg was dat niemand wist waar hij aan toe was. Dit leidde voor alle betrokkenen tot veel onzekerheid.

kinderalimentatie.

Aan de Hoge Raad is gevraagd hoe hiermee omgegaan dient te worden. Op 9 oktober 2015 kwam de langverwachte uitspraak. Gaat de kinderalimentatie opnieuw op de schop? 

De Hoge Raad kwam tot de volgende beslissing:

“De Hoge Raad:

beantwoordt de gestelde prejudiciële vragen als volgt:

  1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.
  2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget.”

De Hoge Raad heeft hiermee de duidelijkheid geschapen waar rechters, advocaten en mediators reeds lang naar uitzagen.

kinderalimentatie

Hoe gaat het nu verder?

Allereerst is nu belangrijk hoe de uitspraak van de Hoge Raad zal worden verwerkt in het Rapport alimentatienormen. Zal de uitspraak van de Hoge Raad worden beschouwd als een wijzigingsgrond voor de eerder vastgestelde kinderalimentatie? En zo ja, kan daaraan terugwerkende kracht worden verbonden? De tijd zal het leren, maar dat de berekening van de kinderalimentatie opnieuw verandert, staat wel vast. Voor de ontvanger betekent dit veelal dat de alimentatie hoger zal worden.

Ik zal de komende weken hierover zeker nog schrijven. Wordt dus vervolgd!

Over de schrijver
Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Moet eea dan weer door de rechtbank vastgesteld worden? Dus een procedure starten? Zou fijn zijn als het automatisch ging ;)

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Jeetje mina ik ben zo'n ouder waarbij de ex naar advocaat gestapt is en de KA drastisch heeft weten te verlagen. Wat nu??? Moet ik nu weer naar een advocaat om dit aan te vechten en dus weer kosten maken waarom is er niet meteen duidelijkheid gekomen toen dit werd ingevoerd. Ik moet nu iedere maand de touwtjes aan elkaar knopen en mijn ex lacht zich kapot....Ja ik ben kwaad waar gaat dit allemaal heen in dit "mooie" Nederland ???

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Bij mij is de kinderalimentatie berekend maar komt de uitspraak pas 1 november kan ik nu de rechtbank verzoeken geen uitspraak te doen maar opnieuw te berekenen? Hoor het graag z.s.m ik mag namelijk voor 19 oktober nog een reactie geven

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Het lijkt me raadzaam om niet te wachten om dit na te vragen, bij het Juridisch Loket, bij de schrijfster van dit stuk, of bij iemand anders die kennis van zaken heeft. Niet wachten op een antwoord hier, meteen bellen, is te belangrijk voor jouw toekomst.

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Ik heb hier nnog niet mee te maken. Maar zijn er hier ook moeders die onderling met de vader afspraken hebben gemaakt buiten d rechter om? ik zou graag van deze moeders willen weten, hoe is dat verlopen? Ik ben nu 35 weken zwanger. Mijn ex n ik zijn niet samen maar zien elkaar nog wel. Dat gaat soms goed n soms ook helemaal niet. Dan proberen we het uit te praten. Reden dat we ruzie hebben is dat hij vaak afspraken niet nakomt. Zijn geen mega grote afspraken maar gaat mij om het principe. Nu wilde ik graag een regeling treffen wat betreft de baby. Het liefst wil ik dit zonder de hele poespas van een rechtzaak om doen. Gezien zijn financiële situatie zou het ook in zijn voordeel zijn. Zijn inkomen is vele malen hoger. Maar nu hij steeds afspraken en beloftes niet nakomt begin ik tw twijfelen of ik er goed aan doe om het onderling vast te leggen. Heeft iemand hier ervaring mee? En werkt het of moest t uiteindelijk toch via de rechter? Vooral nu met de wijzigingen wil hij het graag onderling oplossen.

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Ja; wij hebben het zonder rechter afgehandeld. Ook omdat we nooit getrouwd waren of een contract, er was NIETS. Hij 'hoefde' dus ook niets. Uiteindelijk ging hij akkoord om een berekening te laten maken bij een 'alimentatieberekenbureau' en we hebben zelf onze handtekening eronder gezet. Of volgens mij dat nieteens. We zijn co-ouder dus in principe zou hij niets hoeven betalen, hij betaalt al de helft. Maar mijn inkomen is vele malen lager, net als bij jou. Punt hier was, dat hij op een bepaald moment zelf graag meer te besteden zou hebben en hij ging heel erg opletten wat ik deed van het geld. We hebben toen een regeling getroffen waarbij het voor hem heel duidelijk is dat alles naar de kinderen gaat. Hij zorgt in principe standaard voor de 'dure' aankopen (fiets, schoenen, jassen), hij betaalt de abonnementen (museumkaart, dierentuin), betaalt school. Sinds ik rond bijstandsniveau zit kan ik 100 euro extra van de gezamenlijke rekening halen die ik 'mag' besteden aan bijvoorbeeld de bioscoop. Daar heeft zijn vader overigens wel aan meegeholpen. Die vraagt af en toe hoe het met mij gaat, en hij heeft een woordje gesproken… wat absoluut in mijn voordeel heeft uitgepakt. We hebben NIBUDnormen als uitgangspunt genomen, 'wat kost een kind'. Daar valt weinig tegenin te brengen. Op grond daarvan zou jij kunnen aangeven wat jij per maand kunt dragen. En wat je dan dus tekort komt voor je kind. Of dat je misschien iets meer kunt loskrijgen omdat jij alle zorg draagt of de meeste zorg. Of dat hij een bedrag ook overmaakt voor opvang / oppas. En je kunt in je onderhandeling meenemen dat je wilt dat hij het automatisch overmaakt op een bepaalde datum. Wij hebben verder afgesproken dat de overeenkomst kan worden gewijzigd als het inkomen wijzigt. Als ik eraan terugdenk werkt het nu 6 jaar goed. Is het een kwestie van vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid nemen, creatief worden met geld, goed kijken waar we het nog meer vandaan kunt trekken anders dan bij hem weg, en ook wat waardering laten blijken naar elkaar toe voor de inspanningen die we doen.

Anonymous
Door

Anonymous

op 16 Oct 2015

Wauw applaus voor jullie beide. Zo kan het ook! Mooi om dit te lezen!

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Ik ben 35 weken zwanger. Ik wilde graag buiten hwt rechtsysteem om een regeling treffen met mijn ex. We zien elkaar nog wel. De keren dat we ruzie hebben heeft het te maken dat hij zijn afspraken niet nakomt. Laatste keer dat hij een afspraak niet nakwam moest ik 30 minuten (was slecht weer n geen jas) naar huis lopen. Achteraf zegt hij wel sorrry. Alleen nu begin ik te twijfelen of ik er goed

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Een wijziging van de alimentatie moet via de rechter verzocht worden. Dit gaat dus niet automatisch. Je kunt wel proberen in overleg met de vader tot afspraken te komen. Het is dan wel wenselijk om die afspraken in een beschikking vast te laten leggen. Als de procedure nu al is opgestart, dan kan de rechter nog via de oude richtlijnen uitspraak doen. Je kunt zeker overwegen een wijziging van je verzoek te doen en op die manier verzoeken om de richtlijnen anders toe te passen. Dit gelet op het voorkomen van een nieuwe procedure. Mogelijk speelt de rechter hier zelf al op in.

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Een wijziging van de alimentatie wordt niet automatisch doorgevoerd. Als je dit wilt, zul je een verzoek bij de rechter moeten indienen. Je kunt ook in onderling overleg proberen afspraken te maken. Het is dan wenselijk deze afspraken in een beschikking vast te laten leggen. Als de procedure nu al is opgestart, dan kan de rechter nog via de oude richtlijnen een beschikking wijzen. Of een rechter doet, is niet zeker. De kans op een nieuwe procedure zal de rechter ook willen voorkomen. Als je nog mag reageren, zou ik zeker de rechter wijzen op de laatste uitspraak van de Hoge Raad en verzoeken op die basis te beslissen.

Anonymous
Door

Anonymous

op 14 Oct 2015

Weet je wat ook heeeeel krom is, als de papa niks hoeft te betalen omdat hij geen draagkracht heeft maar wel weer twee kinderen erbij maakt met een ander, dat kan hij wel opbrengen pffffff k.. systeem in Nederland.

Anonymous
Door

Anonymous

op 15 Oct 2015

Ik krijg al niks van ex. Geen geld geen kleding niks. Alles voor haar hoor. Ze heeft niks tekort. Toch zou het fijn zijn om maar iets te ontvangen. Een setje kleding of schoenen. Als blijk dat hij er WEL voor haar is. Ik wil de strijd niet aangaan. We hebben veel meegemaakt door hem. Sterker dan ooit ben ik eruit gekomen. En mijn dochter is een heerlijke meid. En dankbaar voor alles. Iedereen succes met wat je hiermee gaat doen! Ben wel heel benieuwd naar de resultaten!

Anonymous
Door

Anonymous

op 16 Oct 2015

Ik zit me heel erg op te winden! Begin dit jaar bij een advocaat geweest om de omgangsregeling te veranderen, toen er achter gekomen dat ex niets meer hoeft te betalen ivm verhoogd kgb...nu blijkt dat het weer niet klopt, kan ik weer naar de rechter!! Ben er goed ziek van. Kost me weer veel energie en geld om mijn ex zover te krijgen om alsnog alimentatie te laten betalen. Hij heeft al gezegd dat als ik dat ga doen aan t gas kan! Leuk, heel leuk!!! Baal er enorm van

Reactie plaatsen