arrow_drop_up arrow_drop_down
27 oktober 2015 

Mag ik zomaar verhuizen met mijn kind?

Mag ik zomaar verhuizen met mijn kind?

Als advocaat in een familierechtpraktijk wordt deze vraag vaak aan mij gesteld. Het komt namelijk geregeld voor dat een ouder met een kind wil verhuizen, bijvoorbeeld omdat zij terug wil naar de plaats waar haar familie en vrienden wonen of ergens anders graag een nieuwe start wil maken. Maar kan dat wel zomaar, verhuizen met je kind?

 

Om deze vraag te beantwoorden is eerst belangrijk om te weten of er gezamenlijk gezag is. Is dat bij de geboorte geregeld bij niet-gehuwden ouders? Zo nee, dan heb je als moeder alleen het gezag en is er geen toestemming nodig voor een verhuizing (een enkele uitzondering daargelaten).

Ben je gehuwd tijdens de geboorte van een kind dan heb je automatisch samen het gezag. Na een scheiding blijft dit in stand. Dit betekent ook dat ouders samen de woonplaats van de kinderen bepalen. Voor een verhuizing met kinderen is toestemming van de andere ouder nodig. Verhuizen zonder toestemming kan verstrekkende gevolgen hebben. Er kan dan zelfs sprake zijn van kinderontvoering.

Als de andere ouder de toestemming voor de verhuizing niet wil verlenen, dan kan degene met de verhuiswens via een gerechtelijke procedure vervangende toestemming voor de verhuizing aan de rechter vragen. Hiervoor dient een verzoek ex artikel 1:253a BW ingediend te worden. Vervolgens zal de rechter in het belang van het kind een beslissing nemen, alle omstandigheden van het geval worden hierbij meegewogen .

 

movers-24402_640

Mag ik zomaar verhuizen met mijn kind?

Zwitserse zaak bepaald dat de belangen van de kinderen bij een verhuizing van eerste orde zijn, maar dat dit niet het enige is waar een rechter rekening mee moet houden. De belangen van anderen (lees: de ouder) dienen ook meegewogen te worden.

Aan de hand van deze uitspraak zijn de volgende criteria voor vervangende toestemming tot verhuizing ontwikkeld, die tot op de dag van vandaag gelden:

  1. de noodzaak om te verhuizen;
  2. de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  3. de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  4. de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie in overleg;
  5. de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  6. de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  7. de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  8. de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  9. de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Het antwoord op de vraag “verhuizen met een kind, mag dat zomaar” is dus afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval waarbij alle betrokken belangen moeten worden meegenomen. Iedere zaak is anders, zo ook de uitkomst!

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken Cookies