Op vakantie met de kinderen (naar het buitenland)? Hoe pak je het aan?
24 juli 2016 
4 min. leestijd

Op vakantie met de kinderen (naar het buitenland)? Hoe pak je het aan?

De zomer lijkt nu toch echt te zijn aangebroken en ook de zomervakantie is voor de meeste kinderen inmiddels gestart. Dit is een heerlijk vooruitzicht voor bijna alle kinderen en hun ouders. Voor sommige kinderen met gescheiden ouders is de zomervakantie echter een lastige periode, waar veel verschillende problemen bij kunnen komen kijken.

Om er voor te zorgen dat het een zorgeloze zomerperiode voor iedereen wordt, is het van belang dat alle mogelijke valkuilen uit de weg worden geruimd. Daarom voor alle Happy Single Moms deze 7 tips om te zorgen voor een heerlijke vakantie!

Tip 1. Communicatie is de key!
Communicatie tussen jou en de andere ouder is van essentieel belang voor een goed verloop van de zomervakantie. Wanneer jullie goed communiceren over de vakantie worden mogelijke problemen voorkomen. Dit zorgt er voor dat de zomervakantie voor jullie, maar vooral ook voor de kinderen, een onvergetelijke ervaring wordt!

Tip 2. Begin op tijd met overleggen met je ex-partner
Het is van belang dat er op tijd afspraken worden gemaakt met de andere ouder over de vakantieperiode. De vakantieperiode komt altijd sneller dan gedacht, waardoor het van belang is dat er zo snel mogelijk overleg plaats vindt over een gewenste verdeling van de vakantieperiode. Spreek daarom ruimschoots van de te voren af wie wanneer (met de kinderen) op vakantie gaat en wanneer. Sommige ouders vinden het daarbij handig om steeds aan het begin van het (school)jaar die verdeling al vast te leggen, dan weet iedereen steeds per vakantie waar men aan toe is.

single moms zandkasteelTip 3. Maak duidelijke afspraken en leg deze vast
Om er voor te zorgen dat het een heerlijke vakantie wordt, is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met de andere ouder. Hierdoor weten jullie beiden, maar ook de kinderen, waar je aan toe bent en zal dit zorgen voor de minste problemen. Leg dit eventueel ook schriftelijk vast in bijvoorbeeld een emailbericht zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.

Tip 4: Maak afspraken over het contact tijdens de vakantie tussen je kind en de ex-partner
Wanneer de kinderen met jou mee op vakantie zijn, is het van groot belang dat er goede afspraken zijn gemaakt over het contact tussen de kinderen en de andere ouder. Wie belt of appt en wanneer? De andere ouder vindt het immers vaak prettig om af en toe contact te hebben met de kinderen terwijl jullie op vakantie zijn. Natuurlijk wil je zelf ook graag weten hoe de vakantie van de andere ouder met de kinderen verloopt, dus zorg dat je afspraken maakt die voor beide vakanties gelden.

singe moms strandpaalTip 5. Zorg tijdig voor een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de kinderen
Wanneer je van plan bent om naar het buitenland te gaan is het van groot belang dat bepaalde documenten op orde zijn. Dat begint met een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Als ouders gezamenlijk zijn belast met het gezag, kan een paspoort of identiteitsbewijs alleen bij de gemeente worden aangevraagd indien hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van beide ouders. Zorg er daarom voor dat het toestemmingsformulier (te vinden op de site van je gemeente) door beide ouders is ondertekend en je een kopie hebt van het identiteitsbewijs van de andere ouder, voordat je naar de gemeente gaat om het paspoort of identiteitsbewijs van je kind aan te vragen. Zonder deze stukken kun je namelijk geen nieuw paspoort of identiteitsbewijs van je kind aanvragen!

Tip 6. Regel tijdig toestemming van de andere ouder voor reizen naar het buitenland
De overheid vereist voor het reizen naar het buitenland extra documenten voor kinderen van gescheiden ouders. Zeker als de ouders gezamenlijk zijn belast met het gezag. Beide gezaghebbende ouders moeten namelijk toestemming geven voor een reis naar het buitenland. Als je op vakantie gaat met het vliegtuig wordt door de Marechaussee gevraagd of deze toestemming is gegeven. Hiermee wordt geprobeerd om kinderontvoering te voorkomen. Het formulier dat door beide ouders dient te worden ondertekend tref je aan op de site van de Rijksoverheid. Met het toestemmingsformulier wordt door beide ouders aangegeven dat het goed is dat het kind met een van de ouders mee op vakantie gaat.

Hiernaast is het ook verstandig om een uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen, waardoor kenbaar is dat je (mede) het ouderlijk gezag over het kind hebt. Een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangevraagd bij de centrale balie van de rechtbank. Is er in het verleden een beslissing door de rechtbank genomen over het gezag, dan is het ook verstandig om een kopie van deze uitspraak mee te nemen.

Tip 7. Ga uit van de belangen van je kind
Bij het plannen van de zomervakantie is het tenslotte van groot belang dat de belangen van de kinderen op de eerste plaats worden gezet. Immers als de kinderen genieten, dan geniet jij ook!

Fijne vakantie!

Benieuwd naar meer verhalen? Lees ze hieronder.

Over de schrijver
Reactie plaatsen