Ruzies over geld

Veel ruzies binnen een relatie gaan over geld. Wist jij dat ruzie over geld een van de beste voorspellers is van een echtscheiding? Hoe kun je ruzies over geld voorkomen in je nieuwe relatie? Daar gaat dit blog over.

Neem bijvoorbeeld het huwelijk van Angela. Zij is een moeder van een dochter van 5 jaar en is nu 3 jaar gescheiden. Haar ex vond echt dat zij veel te makkelijk met geld om ging en te veel spullen kocht die ze niet nodig had. Angela ergerde zich heel erg als haar ex-man na een avondje uit eten uitvoerig de bon ging controleren en maar een minimale fooi gaf. Je kunt dus stellen dat het binnen hun huwelijk veel ruzies over geld gingen.

ruzies over geld voorkomenToen ze ging scheiden had ze verwacht dat het heerlijk zou zijn om eindelijk zelf over haar financiën te kunnen beslissen. Dat viel in eerste instantie tegen. Het was lastig rondkomen en ze had nog geen inzicht of ze aanspraak kon maken op financiële regelingen en toeslagen. Het was ook echt moeilijk om minder uit te geven. En dat was wel nodig… Angela besloot een training te volgen om haar financiële vaardigheden te vergroten. Zo kreeg ze grip op haar geldzaken.

Hoewel Angela eigenlijk de hoop op een leuke nieuwe man al opgegeven had, heeft ze een paar maanden geleden een leuke man ontmoet. Deze keer is de klik echt goed en ze hebben zelfs over samenwonen. Maar het beangstigt haar wel. Ja, ze wil dit heel graag, maar alles is helemaal lekker op orde. Ze is financieel zelfstandig. Hoe voorkomt ze dat ze in dezelfde valkuilen zal trappen als eerder? Komen er weer van die vreselijke ruzies over geld?

Deze angst is begrijpelijk, maar niet nodig. Ik geef je hieronder tips om de financiën goed te regelen in je nieuwe relatie. Je kunt ruzies over geld voorkomen.

Blijf praten over geldzaken
Misschien denk je dat dit nogal voor de hand liggend is, maar vaak snijden stellen het onderwerp geld liever niet aan. Maar wist je dat ook op financieel gebied vaak tegenpolen elkaar aantrekken? Jij bent misschien zuinig en houd je uitgaven goed bij, terwijl je partner zonder moeite rondjes geeft en met geld smijt. Wat je ook vaak ziet, is dat moeders veel geld uitgeven aan anderen… aan de kinderen met name, en de man aan zichzelf. Of aan allerlei nieuwe technologische snufjes. Niemand is hetzelfde, dit hoeft dus geen probleem te zijn, maar je kunt je voorstellen dat je ellende voorkomt als je goede afspraken hebt gemaakt.

Kijk ook eens naar hoe jij bent opgegroeid. Hoe gingen je ouders met geld om? En als je terugkijkt naar je vorige relatie, welke rol speelde geld daarin? Hoe heeft dit je beïnvloed? Zo krijg je inzicht in jezelf, in de normen en waarden die jij zelf hebt over geld. Je kunt waarschijnlijk dan meer begrip opbrengen voor het financiële gedrag van je partner. Zorg dat je geen waardeoordeel geeft aan de manier waarop de ander met geld omgaat. Ook een belangrijke tip wil je ruzies over geld voorkomen.

De verdeling
Hoe gaan jullie de inkomsten en uitgaven verdelen? Maak daar duidelijke afspraken over. Je kunt bij de verdeling rekening houden met het inkomen. Verdien jij meer, dan draag je naar verhouding ook meer bij. Je kunt ook alles ruzies over geld voorkomen 1gewoon half/half verdelen. En als er kinderen uit een vorige relatie bij betrokken zijn: ben je dan bereid om bij te dragen in de kosten van de kinderen? En hoe zit dat andersom, doet je partner dat ook voor jou?
 Vaak heeft het financiële consequenties om te gaan samenwonen. Ja, je kunt uitgaven delen. Maar het kan zeker gebeuren dat eventuele partneralimentatie komt te vervallen of dat jouw draagkracht als alimentatiebetaler verandert. Dat kan weer gevolgen hebben voor de te betalen alimentatie. Denk ook aan toeslagen. Die kunnen vervallen of worden verlaagd.

Het is aan te raden om ieder jaar de verdeling te bekijken. Is het nog reëel? Misschien moeten dingen aangepast worden zodat jullie er allebei een goed gevoel bij hebben. Dat geldt niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst.

Last but not least, je wilt er liever niet aan denken maar het helpt als je het zakelijk ziet: vergeet niet afspraken te maken over het verdelen van jullie bezittingen en financiën voor het geval de relatie toch niet blijkt te werken. Ja, je zit nog op je roze wolk zit, en het voelt waarschijnlijk tegenstrijdig en overbodig. Maar goede afspraken staan los van jullie relatie en heeft ook niets te maken met het vertrouwen in je nieuwe partner. Het helpt je ruzies over geld voorkomen. 

Financieel plan
Je hebt vast samen plannen of dromen waar je geld voor nodig hebt. Zet daarvoor de inkomsten en uitgaven in een financieel plan, gebaseerd op de verdeling die je hebt afgesproken (50/50 of anders). Dat geeft houvast. Zeker als je begint met kleine, haalbare, doelen. Je kunt op basis daarvan je prioriteiten leggen. Waar je op gaat besparen en waarop niet. 

Jullie financiën hoeven geen twistappel te zijn met deze tips. Heel veel geluk samen! 

Over de schrijver
Reactie plaatsen