Single moederschap onder de loep?
14 april 2016 
3 min. leestijd

Single moederschap onder de loep?

Single mama, opvoeding en de wetenschap. Uit de statistieken blijkt dat er elk jaar steeds meer een-ouder gezinnen bij komen. Het grootste deel hiervan komt voort uit scheidingen. Maar ook komen er steeds meer zogenaamde BAM-moeders en vrouwen kort voor of na de geboorte van een kind alleenstaand geworden zijn bij.

Vanuit onze culturele fantasie komt de gedachte, dat kinderen moeten opgroeien in een gezin met twee liefde volle ouders. Die als een team werken waardoor de kinderen gelukkig en gezond zijn.

Zou je kunnen zeggen dat als twee ouders, twee keer de liefde aandacht en de middelen kunnen bieden aan een kind, het kind beter opgroeit?

Single moederschap onder de loep?

Single moederschap onder de loep?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in een een-ouder gezin vaker probleemgedrag en emotionele problemen ontwikkelen, dan kinderen uit een gezin met twee ouders. Nu zijn die verschillen maar zeer gering en is het onduidelijk of deze resultaten nu echt voortkomen uit het zijn van een-ouder kind, of dat de wetenschapper de resultaten naar zijn eigen hand zet. Doordat deze conservatief ten aanzien van het fenomeen een-ouder gezin.

Nu is onze culturele fantasie niet lijdend in de wereld.

Zo heeft Creeols-Surinaamse cultuur, een zogenaamde matrificale cultuur. Hierbinnen staat de moeder centraal en speelt de man een bijrol. En wordt een alleenstaande moeder meer als “normaal” beschouwd.

Binnen deze cultuur is er veel steun vanuit andere vrouwen en zijn ze veel beter voorbereid op een leven met minder middelen.

Als er een scheiding tussen twee ouders plaats vindt, gaan de kinderen bijna altijd naar de moeder. Deze ervaart dan een verlies in inkomen. Als de moeder werkt ervaart ze relatief meer stress, doordat ze de combinatie van werk en gezin als zwaar ervaart. Maar uit onderzoek blijkt ook dat de moeder het nut van werken zeker niet onderschat. Aangezien ze het gevoel van maatschappelijke betrokkenheid ervaren, ze krijgen meer sociale steun.

Niet werkende moeders zijn vaker creatief met het omgaan met middelen en zetten zich vaker in op de school van de kinderen en ervaren hier maatschappelijke betrokkenheid en sociale steun.

Kinderen van een een-ouder gezin zijn vaker veel zelfstandiger op jongere leeftijd in vergelijking met kinderen uit een traditioneel gezin. Doorgaans hebben kinderen van alleenstaande ouders meer sociale contacten, doordat de moeder oppas en steun binnen haar eigen sociale netwerk krijgt. Hierdoor zijn ze vaker op latere leeftijd socialer als andere kinderen. Dit maakt ook de moeder socialer dan met een partner.

Als de ouders met ruzie samen blijven voor de kinderen is dat uiteindelijk schadelijker voor de kinderen, dan opgroeien in een een-ouder gezin. Stabiliteit is hierin de kern factor.

En als laatste, zijn kinderen die opgegroeid zijn in een een-ouder gezin op latere leeftijd zelfstandiger, staan sterker op hun eigen benen.

Dus lieve single mama’s we doen het niet slechter als in een traditioneel gezin. Je hoeft je niet schuldig te voelen, je doet het precies goed! Geef je kind(eren) liefde, aandacht, veiligheid en stabiliteit en hij en of zij groeit als een mooi en evenwichtig mens!

En zo is het! Single moederschap onder de loep? Dat mag soms wel eventjes ter sprake gebracht worden hoor. Daaruit blijkt alleen maar weer hoe krachtig we zijn en dat we het goed doen! En het zijn voordelen heeft, ook voor de kinderen. Hoe ervaar jij dit? Laat je reactie hieronder achter.

Over de schrijver
Reactie plaatsen